Værdigrundlag og vision

​Lundens værdigrundlag beskriver hvordan vi helt grundlæggende tænker vores kerneydelse. Den socialpsykiatriske behandling og rehabilitering. Værdiernes funktion er at være pejlemærker i alle handlinger relateret til kernefagligheden i det daglige.

Mission 
Lunden leverer resultatorienteret socialpsykiatrisk behandling og rehabilitering, baseret på en evidens og databaseret praksis, rettet mod borgere med sindslidelse eller sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose), men henblik på hurtigst mulig personlig recovery. 

Vision
Lunden har et ønske om at revitalisere den socialpsykiatriske praksis, samt være et fagligt fyrtårn indenfor integreret behandling på dobbeltdiagnose området. Lundens vision er endvidere at skabe solide og målbare resultater, med afsæt i evidens- og databaseret indsatser, der er målrettet den enkelte borgers personlige recovery.

Værdigrundlag 

  • ​Beboeren i centrum 
  • Forandring og udvikling
  • Respekt og indflydelse
  • Integreret tænkning 
  • Evidens- og databaseret praksis 
  • Trivsel og samarbejde
​Ønsker du at læse yderligere omkring Lundens værdigrundlag, klik her: Lundens værdigrundlag og vision.pdf

Redaktør