Organisering i teams

Lundens behandlingsarbejde er organiseret i 4 teams: Ungeteam, Behandlingsteam 1, Behandlingsteam 2 og et  natteam. Der er 3 teamledere, der varetager den daglige ledelse af de 4 teams.

Ungeteamet

Ungeteamet varetager primært behandling for beboere mellem 20 og 30 år. De fleste beboere i ungeteamet er visiteret efter servicelovens §107, hvilket betyde, at de primært har et kortere forløb på Lunden af 3-5 års varighed. I ungeteamet er der 8 pladser.

Behandlingsteam 1 og 2

Behandlingsteam 1 og 2, varetager behandlingsindsatsen for beboere, der er lidt ældre, typisk over 30 år. I de to teams er beboerne enten visiteret efter §107 eller §108. Det betyder, at der både er beboere, der har et kortere forløb på Lunden og andre beboere, der har et længere forløb på Lunden.  Der er 14 pladser i hvert team.

Natteam

Natteam varetager kontakten med beboerne om natten. I natteamet har man kontakt til alle 36 beboere uanset team-tilknytning.

Organisationsdiagram
 


Redaktør