Recovery

​På Lunden er der fokus på den enkelte beboers recoveryproces​​

'Recovery' betyder slet og ret 'at komme sig'. Lundens personale arbejder recoveryorienteret med beboerne, hvilket betyder, at personalets opgave er at skabe forudsætningerne for, at den enkelte beboer helt eller delvist kan komme sig. ​

Recovery er en personlig udviklingsproces, hvor målet er at blive i stand til at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv på trods af de begrænsninger, man evt. bærer med sig. Nogle beboere kan komme sig helt, ​og andre kan komme sig så meget, at de kan deltage i et normalt socialt liv, på trods af et evt. rusmiddelbrug eller kliniske tegn på psykisk lidelse.

Redaktør