Pårørende

Pårørendearrangementer

Som pårørende til en beboer på Lunden inviteres du til to årlige pårørendeaftener, som har forskellige relevante temaer og oplæg. Der vil desuden være tilbud til de pårørende om deltagelse i pårørende gruppeforløb, hvor der vil være fokus på, hvordan man som pårørende håndtere generelle situationer. Temaer i pårørendegruppen vil derfor ikke omhandle noget om den enkelte beboers særlige situation. 

Der vil løbende blive lagt indbydelser til pårørendearrangementer og pårørendeaftener her på siden. 
Redaktør