Konfliktmægling

Formål med konfliktmæglingen:
  • Anskueliggøre og demonstrere konstruktive måder at løse konflikter på i praksis
  • Genetablering og fastholdelse af ligeværdige relationer
  • Skabe positivt og sundt socialt miljø på Lunden

7318251-.jpgKonfliktmæglere: 
Medarbejdere uden direkte beboerrelateret arbejde varetager konfliktmæglingen. Herved sikres upartiskhed i videst muligt omfang, samtidig med, at der ikke er en direkte relation mellem beboer og mægler, der kan forstyrre mæglingssituationen.
Konfliktmæglingen varetages derfor som udgangspunkt af konsulenter og udvalgte særfunktioner. I særlige tilfælde varetages mæglingen af ledelsen.

Hvilke konflikter er relevante for konfliktmægling?
Det er ikke muligt at afgrænse entydigt, men principielt alle konflikter eller samarbejdsudfordringer mellem beboere/beboere eller beboere/medarbejdere. 

Konfliktmæglingen har ikke til hensigt at skabe et forum, hvor man kan ’få ret’, men mulighed for at fremlægge egne synspunkter og forstå andres synspunkter, i en faciliteret proces.

Konfliktmæglingen kan – men det er ikke en regel – afstedkomme fælles forpligtende aftaler mellem de konfliktende parter. Eventuelle aftaler skal forelægges daglig ledelse, som kan bistå med at være opmærksomme på, at aftalerne holdes i det daglige.​

Redaktør