Beboere & pårørende

Hvis du vil klage

Har du en oplevelse af, at du – eller en af dine pårørende – ikke har fået en tilfredsstillende behandling på Lunden, hører vi gerne fra dig.

Du skal i første omgang henvende dig  til os. Hvis du henvender dig skriftligt, får du svar inden for fire uger.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra tilbuddet, kan du kontakte Den Sociale Virksomheds Fællesadministration. Henvendelsen skal ske skriftligt til sociale@regionh.dk  

Du får skriftligt svar på din henvendelse fra Fællesadministrationen inden for fire uger