Samarbejdspartnere

Godkendelse - tilbudsportal

Lunden er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at varetage tilbud efter servicelovens § 107 og § 108. 

Du kan læse mere om Lundens målgruppe, takst samt rammer for tilbuddet på Tilbudsportalen.

Visitation

Lundens ledelse kan som udgangspunkt give uforpligtende tilsagn om en plads, men den formelle visitation sker via Region Hovedstadens Sociale Virksomhed, som sammen med Lundens ledelse formelt vurderer, om borgerens behov kan varetages på Lunden. 
 
Den første vurdering af, om en borger er i målgruppe for Lunden vil ske på baggrund af en kommunal udredning og beskrivelse af borgeren ("VUM"). Hvis borgeren umiddelbart vurderes at være i målgruppen vil borger og sagsbehandler efterfølgende blive indkaldt til en forsamtale. Den endelige visitation vil først ske efter forsamtalen. Der henvises i øvrigt til Den Sociale Virksomheds "Huskeliste", der er ment som en hjælp til sagsbehandlere for at sikre, at alle relevante forhold er beskrevet.

Du kan se huskelisten her.

Redaktør