Botræning

Som beboer på Lunden har du mulighed for at få støtte til at varetage daglige opgaver.  Botræning er derfor en central del af at bo på Lunden, og en væsentlig forudsætning for at du på sigt kan komme til at bo i en mindre indgribende boform eller i egen bolig. 

I botræningen kan du foreksempel støttes til at blive bedre til:

  • At administrere din egen økonomi
  • Rengøring og oprydning i din egen bolig
  • Personlig pleje og egenomsorg
  • Tøjvask
  • At købe ind og lave mad









Redaktør