Pårørende

Som pårørende til en beboer på Lunden inviteres du til to årlige pårørendeaftener, som har forskellige relevante temaer og oplæg. Der vil desuden være tilbud til pårørende om deltagelse i pårørende gruppeforløb, hvor der vil være fokus på, hvordan man som pårørende håndtere generelle situationer. Temaer i pårørendegruppen vil derfor ikke omhandle noget om den enkelte beboers særlige situation. 

Redaktør