Konfliktmægling

Vi tilbyder konflikmægling for at anskueliggøre og demonstrere konstruktive måder at løse konflikter på i praksis, genetable og fastholde ligeværdige relationer og skabe et positivt, sundt og socialt miljø. 

Medarbejdere uden direkte beboerrelateret arbejde varetager konfliktmæglingen. Herved sikres upartiskhed i videst muligt omfang, samtidig med, at der ikke er en direkte relation mellem beboer og mægler, der kan forstyrre mæglingssituationen.

Konfliktmæglingen varetages derfor som udgangspunkt af konsulenter og udvalgte særfunktioner. I særlige tilfælde varetages mæglingen af ledelsen.

Hvilke konflikter er relevante for konfliktmægling?

Det er ikke muligt at afgrænse entydigt, men principielt alle konflikter eller samarbejdsudfordringer mellem beboere/beboere eller beboere/medarbejdere. 

Konfliktmæglingen har ikke til hensigt at skabe et forum, hvor man kan ’få ret’, men mulighed for at fremlægge egne synspunkter og forstå andres synspunkter, i en faciliteret proces.

Konfliktmæglingen kan – men det er ikke en regel – afstedkomme fælles forpligtende aftaler mellem de konfliktende parter. Eventuelle aftaler skal forelægges daglig ledelse, som kan bistå med at være opmærksomme på, at aftalerne holdes i det daglige.​

Redaktør