Psykologsamtaler

Som beboer har du mulighed for at få individuelle psykologfaglige samtaler, hvor du i et fortroligt rum kan tale om de ting, der fylder hos dig.

​Du har mulighed for at deltage i et samtaleforløb, hvor du har en fast ugentlig aftale med den psykologfaglige medarbejder. 

Individuelt tilrettelagte samtaler

I samtalerne vil der være fokus på emner, der er vigtige for dig. Samtalerne vil f.eks. kunne omhandle: 

  • Dine tanker i hverdagen
  • Dine ønsker og drømme for fremtiden
  • Vanskelige situationer eller relationer i dit hverdagsliv.

Udbytte af psykologfaglige samtaler

Dit udbytte af samtalerne vil afspejle, hvilket behov eller ønske du har for samtalen. Du vil f.eks. kunne få: 

  • Øget  viden omkring psykiske lidelser eller afhængighed
  • Strategier til at regulere angst, stress eller rusmiddelforbrug
  • Strategier til håndtering af vanskelige situationer

Tavshedspligt

Lundens psykologfaglige medarbejder har tavshedspligt, også overfor Lundens øvrige personale. Det, du som beboer taler med den psykologfaglige medarbejde omkring, fortælles derfor ikke videre til andre, medmindre det er aftalt imellem jer. 


Redaktør