Kompetenceudvikling og læring

​På Lunden har vi en politik, som skal sikre retningslinjer og rammer for kompetenceudvikling. ​

Kompetenceudviklingen på Lunden har til hensigt at være strategisk, systematisk og meningsfuld:

  • Strategisk, fordi kompetenceudvikling skal understøtte  Lundens mål og opgaver
  • Systematisk, fordi kompetenceudviklingsforløb og aktiviteter planlægges, gennemføres og evalueres løbende
  • Meningsfuld, fordi kompetenceudvikling skal give mening for den enkelte medarbejder og for Lunden

Supervision 

På Lunden deltager alle medarbejdere med direkte beboerrelateret arbejde i gruppesupervision med ekstern supervisor. 

Supervision er obligatorisk, fordi vi prioriterer professionel læring. Formålet med supervisionen er at skabe faglig udvikling for medarbejderne, såvel på individplan, som på gruppeplan. Via supervisionen skal der skabes bedre fagligt overblik. Supervisionen skal søge at afdække og undersøge nye forståelser, nye måder at angribe udfordringer på, afdække nye vinkler, nye handlemuligheder og løsningsstrategier. 

Lundens mål og værdier afspejles i supervisionen. Særlige fokusområder relateret til kerneopgaven er recoveryorientering, netværksinddragelse, brugerinddragelse og brugerindflydelse med beboernes udvikling i fokus. 

Det teoretiske afsæt i supervisionen er en systemisk og narrativ tilgang. 

Refleksion

Refleksion et vigtigt element i udvikling af fagpersonlige kompetencer og daglig praksis. Refleksion er broen mellem erfaring og læring – og er den proces der skal sikre at læreprocesserne på Lunden kvalificeres.

Derfor har vi på Lunden et obligatorisk læringsrum kaldet ”Refleksion”. Dette læringsrum afholdes ugentligt.

Formål med refleksion er:

  • At skabe et rum for intern læring og erfaringsudveksling
  • At kvalificere medarbejdernes håndtering af en beboerrelateret udfordring
  • At udvikle medarbejdernes relationskompetence og refleksionsevne
  • At skabe et rum, hvori forskelligheder kan udtrykkes i relation til kerneydelsen
  • At sikre sparring på tværs af de forskellige grupper og derved understøtte intentionen om ét samlet Lunden.Redaktør