​​​

Isrid - ejendomsfunktionær

"Det bedste ved mit job er, når jeg arbejder sammen med beboere og kan mærke deres glæde, når vi udfører noget sammen."

Hvad er dit navn?

Isrid

Hvad er din titel?

Jeg blev ansat som "Ejendomsfunktionær med flair for brugerinddragelse" da jeg både har en praktisk baggrund og erfaring som pædagog.

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet Husholdningslærer og Møbelsnedker. Husholdningslæreruddannelsen var en meget bred uddannelse med faglig fokus på alt hvad der foregår i en husholdning/bolig dvs. kost og ernæring, økonomi, rengøring, samfundsfag og pædagogik og psykologi. Dette førte mig til det pædagogiske arbejdsfelt med arbejde som hjemmevejleder med udviklingshæmmede, og som socialpædagog på døgninstitution for hjerneskadede. Jeg havde lyst til at prøve noget nyt og valgt at skifte spor og uddannede mig til møbelsnedker. Jeg tog studiejob som vicevært i andelsforening og det har bare hængt ved. Jeg kan rigtig godt lide at løse praktiske problemstillinger.

Hvor længe har du været ansat? 

10 år

 

Det bedste ved mit job er…

At det er så afvekslende og der er meget beboerkontakt.

Når jeg arbejder sammen med beboere og kan mærke deres glæde når vi udfører noget sammen.

Når jeg har et tæt samarbejde med mine kolleger og vi kommer i mål med svære opgaver.

 

Hvad er det mest spændende ved mit arbejde?  

At jeg har stor mulighed for at være med til at præge mine opgaver fremadrettet.

At der altid er noget at lave og nye måder at anskue ting på.

Den store mangfoldighed blandt beboere og kollegers faglighed.

At jeg aldrig helt ved, hvad dagen bringer.

Når en beboer overrasker med nye kompetencer.

 

Hvad helt særligt bidrager jeg med som ejendomsfunktionær?

Jeg har sammen med min kollega ansvar for drift og vedligehold af bygninger, boliger og udearealer. Derudover ligger der i min stilling, at jeg skal have blik for at inddrage beboerne i vores arbejde. Jeg har været med til at oprette GreenTeam som er et arbejdstilbud til beboerne, hvor de kan være med til at arbejde på udearealerne og i højbedshaverne. Jeg har også en ofte beboer med på genbrugspladsen.

 

Hvilke egenskaber er vigtige i mit job?

Rolig -tålmodig -tro på at ting kan lade sig gøre -rummelig- kreativ -pædagogisk- logisk tænkende – teknisk forståelse- nysgerrighed- empatiskRedaktør