Kim - socialfaglig medarbejder

​"Jeg syntes det er fantastisk når man oplever at relationen til beboerne er medvirkende til at den enkelte beboer får tillid til mig som fagperson/menneske​."

Hvad er dit navn?

Kim

Hvad er din titel?

Social pædagog

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet socialpædagog fra Sydhavns Socialpædagogiske seminarium 2001. Jeg har primært arbejdet med misbrugere samt psykisk syge efter min uddannelse til socialpædagog. Derudover har jeg en uddannelse som skibsbygger fra Burmeister & Wain.

Før min uddannelse har jeg som sagt arbejdet som skibsbygger derudover mange forskellige stillinger f.eks. lagerarbejde, bank ansat, opvasker, rengøring mm. Det at jeg har prøvet at arbejde med mennesker indenfor mange forskellige fag har været med til at forme mig og den måde jeg arbejder med mennesker på i dag.

Hvor længe har du været ansat?

Jeg har været ansat på Lunden i to omgang fra 2014 til 2019 og herefter fra 2021 og til nu. Alt i alt ca. 6 år.

 

Det bedste ved mit job er…

mine gode kollegaer, samt beboerne, hvor jeg efterhånden har fået opbygget gode relationer til de fleste.

 

Hvad er det mest spændende ved mit arbejde?

Jeg sætter pris på at bidrage med, at få tingene til at lykkedes på dage hvor vi har travlt og derfor er afhængig af, at alle tager ansvar herfor. Vidensdeling er en vigtig del i det tværfaglige samarbejde som jeg sætter pris på. Jeg har ligeledes gennem mit arbejde fået mulighed for at uddanne mig indenfor kognitiv misbrugsbehandling.

Jeg syntes det er fantastisk når man oplever at relationen til beboerne er medvirkende til at den enkelte beboer får tillid til mig som fagperson/menneske, hvilket ofte gør at samarbejdet med beboeren lykkedes.

 

Hvad helt særligt bidrager jeg med som socialpædagog?

Jeg bidrager med min faglighed i samspil med alle de andre fagligheder der er ansat på Lunden. Jeg har startet et kunstmalerværksted op som foregår en gang ugentlig. Derudover er jeg en af de medarbejder som kan spille musik og som benytter sig af "musikærten", vores musiklokale hvor beboerne kan komme ned og spille musik sammen med medarbejderne.

 

Hvilke egenskaber er vigtige i mit job?

Det er vigtigt at man er tydelig, lyttende, udstråler ro, at man har fokus på kerneopgaven, at man kan samarbejde, at man er fleksibel, at man ikke lader sig stresse i konfliktsituationer samt er en god kollega som bidrager til fællesskabet.

 

En typisk arbejdsdag starter med…

at orientere sig via overlap, dokumentation samt risikovurderinger på de enkelte beboere så man er orienteret om, hvordan huset ser ud. Herefter planlægges dagen i forhold til de opgaver, der er beskrevet i beboernes ugekalendere.

En arbejdsdag kan være meget forskellig alt efter hvilke opgaver der ligger bl.a. i den enkelte beboers kalender, antallet af kollegaer der er på arbejde mm. Opgaverne kan typisk være samtaler, ture ud af huset, tøjvask, kørsler samt ledsagelse til læge, kommune, indkøb. Der er også forskellige aktiviteter som musik, malerværksted, bordtennis, billard mm.

 

Når jeg ikke er pædagog…

Når jeg ikke er på arbejde, bruger jeg mine kreative sider. Jeg maler billeder, spiller musik samt skriver digte. Jeg er desuden glad for naturen og bruger ofte min ferie på vandreture i Danmark og udlandet. 


Redaktør