​​​

Nicolai - socialfaglig medarbejder

​"Jeg mener at det er vigtigt at man har mulighed for at få det samme ud af tilværelsen, samfundet og sine relationer, uanset om man har en diagnose, et forbrug af rusmidler, eller formår at bestride et almindeligt job."

Hvad er dit navn?

Nicolai

Hvad er din titel?

Pædagog.

Hvad er din baggrund?

Kandidat i musik fra Vestjysk musikkonservatorie.

Hvor længe har du været ansat?

9 år.

 

Det bedste ved mit job er…

Det bedste ved mit job er alsidigheden. Jeg arbejder med menneskers hverdag. Og dette betyder at jeg arbejder som en aktiv del af disse menneskers netværk. Jeg skal derfor kunne hjælpe og støtte dem i at opnå deres håb og drømme, men også med at være et lyttende øre og med at finde ro, når livet viser sig at være særligt svært.

 

Hvad er det mest spændende ved mit arbejde?

Det mest spændende er kompleksiteten i arbejdet. Og det uforudsigelige i at mennesker rummer en masse forskellige ønsker. Jeg finder også megen spænding i at opbygge relationer til Lundens beboere. Og i at disse relationer bliver stærkere med tiden, så det bliver muligt at samarbejde med Lundens beboere om flere aspekter af deres liv.

 

Hvad helt særligt bidrager jeg med som pædagog?

Jeg er ansat som pædagog, men jeg forsøger at have musik, kultur og kreativitet med i alle aspekter af mit arbejde. Jeg har, af Lundens beboere, fået at vide at jeg har en særlig ro, som gør at man kan stole på at det jeg siger og det jeg gør, stemmer overens. Jeg mener at det er vigtigt at man har mulighed for at få det samme ud af tilværelsen, samfundet og sine relationer, uanset om man har en diagnose, et forbrug af rusmidler, eller formår at bestride et almindeligt job. Derfor fokuserer jeg meget på mennesket bag dobbeltdiagnosen. Og forholder mig til Lundens beboere så ligeværdigt som muligt. Dette medfører at jeg også ofte må improvisere, hvilket jeg kender fra min musiske baggrund.

 

Hvilke egenskaber er vigtige i mit job?

Det er vigtigt for mig at gøre det der giver mening for de mennesker jeg arbejder med. Og derigennem få behandlingen til at passe så godt til hverdagens udfordringer som muligt. Det er også vigtigt for mig at jeg har mit fokus på det professionelle. Og dermed ikke pålægger Lundens beboere og mine kollegaer de ting som ligger i mit privatliv og som jeg synes ikke hører til i mit arbejde.

 

En typisk arbejdsdag starter med…

Dagene på Lunden er meget forskellige. Og efter planlægningen er det vigtigt for mig at være meget opsøgende overfor de beboere jeg skal have med at gøre. Derfor vil jeg bruge meget af min tid på at henvende mig til dem. Og finde ud af hvordan deres dag ser ud. Og hvor de opgaver vi skal samarbejde omkring bedst kan føres ind i deres planer. Jeg holder også meget af at gribe den spontane motivation, som kan opstå i løbet af en dag. Og her forsøger jeg at føre små sjove aktiviteter ind, hvor det kan passe. Derudover ligger der også en del ansvar for skriftligt arbejde, som en del af dokumentationen af den behandling jeg udfører på Lunden. Dette går jeg op i at prioriterer så jeg får fulgt det til dørs løbende.


Redaktør