Ken - socialfaglig medarbejder og praktikvejleder

​"Jeg vægter at sikre den studerendes praksisfaglige udvikling således at den studerende får den bedst mulige forudsætning for at blive en god kommende pædagog.​"

Hvad er dit navn?

Ken

Hvad er din titel?

Socialpædagog og praktikvejleder

Hvor længe har du været ansat?

Siden 1. februar 2017

 

Det bedste ved mit job er…

At gøre en forskel for nogle af de mest sårbare og udsatte borgere i Danmark - generelt det at arbejde med mennesker.

 

Hvad er det mest spændende ved mit arbejde?

Kompleksiteten. Det at den samme diagnose kommer til udtryk på forskellige måder hos individerne. Det tydeliggør hvor kompleks menneskets hjerne er.

Jeg er også vejleder for de pædagogstuderende, der vælger at være på Lunden i deres sidste halvårs praktik, hvilket gør at jeg hele tiden har fokus på Lundens institutionslogiker. Jeg vægter at sikre den studerendes praksisfaglige udvikling således at den studerende får den bedst mulige forudsætning for at blive en god kommende pædagog.

 

Hvad helt særligt bidrager jeg som socialpædagog?

Den pædagogfaglige vinkel med dertil hørende teoretiske fundament.

I ungeteamet, som jeg er tilknyttet, er der fokus på en progressionsorienteret behandlingsindsats, der skal gøre det muligt for den enkelte beboer at flytte til selvstændig/egen bolig – subsidiært mindre indgribende tilbud. Beboerne er derfor primært indskrevet under §107, der giver en tidshorisont på 3 til 5 år.

Min faglige spidskompetence er (primært) relationsdannelse og herunder motiverende, insisterende, ærlige og troværdige tilgange. Mit fokus er, at den enkelte beboer føler sig set, hørt og taget alvorligt, og dette bruger jeg (blandt andet) MI-metoden til. MI er en forkortelse for "Motiverende Interview", som sikrer åbne spørgsmål og ikke kommer med løsningsforslag men i stedet hjælper den enkelte beboer til selv at reflektere sig frem til den, for den enkelte, rigtige løsning på de udfordringer den enkelte møder.


En typisk arbejdsdag starter med…

  • Kl. 7:30 – Overlap fra nattetjenesten og helhusplanlægning.

  • Kl. 8:00 – Planlægning i teamet.

  • Kl. 8:30 – Medicinrunde, hilse på beboerne og præsenterer dem for, hvem der er deres rådighedsperson samt gennemgå aftalerne for dagen.

  • Kl. 8:30 til Kl. 12:00 – Være opsøgende på beboerne med fokus på det, der er beskrevet i deres individuelle planer (ugeskemaer).

  • Kl. 12:00 til kl. 12:30 – Frokost (hvis muligt med beboer).

  • Kl. 12:30 til Kl. 14:00 – Fortsætte med at opsøge beboerne med fokus på det, der er beskrevet i deres individuelle planer (ugeskemaer).

  • Kl. 14:00 til Kl. 14:55 – Dokumentation.

  • Kl. 14:55 til Kl. 15:15 – Overlap i teamet.

  • Kl. 15:15 til Kl. 15:30 – Overlap til aftenholdet (helhus).

Når jeg ikke er socialpædagog, er jeg…

Farfar til 2 dejlige børnebørn, Onkel til 4, hvoraf jeg er gudfar til den ene. Jeg er generelt et meget familieorienteret menneske og prioriterer derfor at bruge så meget tid som muligt sammen med familien.

Nååh ja. Så er jeg også Brøndby fan 😊

 

Hvad giver samarbejdet med dine kolleger til dit daglige arbejde?

Mangfoldig (tværfagligt) sparringsmulighed, hvilket gavner beboerne da behandlingsarbejdet optimeres med en helhedsorienteret tilgang (IT).

 

Hvordan vil du beskrive Lundens styrker som arbejdsplads?

Udviklingsmulighed gennem kompetencemidler, frihed til opgaveløsning (selvledelse under ansvar), humor, tværfaglighed.​Redaktør