​​​​​

Julie - socialfaglig medarbejder

​"Samarbejdet på tværs af fagligheder giver et unikt indblik i at se det hele menneske, det skubber til ens egne logikker og gør, at man konstant skal reflektere over faglige bevæggrunde/handlinger."

​Hvad er dit navn?

Julie

Hvad er din titel?

Socialpædagog

Hvad er din baggrund?

Jeg har arbejdet i mange år i servicebranchen med fokus på mennesker i udsatte positioner, hvor motivation, samarbejde og en meningsfuld hverdag/livskvalitet var centrale begreber i arbejdet med borgerne.

Hvor længe har du været ansat?

Jeg har haft min gang på Lunden siden juni 2016. Jeg havnede her ved et tilfælde i min anden praktik under pædagoguddannelsen. Jeg har siden både været ansat som husvikar og haft vikariater i hele huset, før jeg takkede ja til en fast stilling i team 1.

 

Det bedste ved mit job er…

Den enorme med-/selvbestemmelse man har på sin hverdag både på aktiviteterne og éns arbejdstid. En arbejdsplads som er fleksibel i forhold til forskellige mødetidspunkter, uddannelse eller rejsemuligheder under éns ansættelsesforhold. Et job hvor ingen dag er den samme, og samspillet med beboerne er i fokus.

Det bedste ved mit job er at se, når ting lykkes for beboerne, og de selv føler, at det øger deres livskvalitet eller giver dem motivation til forandringer i livet. Det bedste er også at være en medspiller i andres liv. Du bliver en omsorgsperson, som får indblik i livets store og små glæder og bliver en aktiv del/rolle i deres hverdag. Det bedste ved mit job er, at man kan være aktiv, både igennem gåture, sport og generelt benytte naturen i løbet af éns arbejdsdag.  

 

Hvad er det mest spændende ved mit arbejde?

Mødet med mennesker i udsatte portioner hvor man kan være med til at give dem håb og drømme i livet. Motivere til at finde en mening i livet/livskvalitet selvom livet har budt på mange forhindringer.

Jeg er meget optaget af menneskers adfærd generelt, hvad drev dem dertil og hvordan genvinder de motivationen og finder glæde i deres liv.

 

Hvad helt særligt bidrager jeg med som pædagog?

Jeg er beboerkoordinator, pædagogvejleder, mentor for nye ansatte og NAP behandler (Natur assisteret program). NAP er et program, der tilbydes på Lunden med fokus på adfærd, mestringsstrategier og selvregulering. Hvor natur og bevægelse spiller en stor del i programmet.

 

Hvilke egenskaber er vigtige i mit job?

Omstillingsparathed, at være handlekraftigt, tålmodighed, bevarer motivationen og troen på at det lykkes.

 

En typisk arbejdsdag starter med...

Morgenoverlap, derefter morgenplanlægningsmøde med eget team. Tjekke mails, læse op på notater fra dage før. Afholder diverse møder, hvorefter tiden går med at lave diverse dagligdags opgaver med beboer, læge, indkøb, tandlæge, rengøring, sport, mad, osv. alt efter dagens program og hvad man har aftalt med den enkelte beboer på den pågældende dag. Jeg slutter dagen med at notere under hver borger, samt at risikovurder efter deres adfærd, og gå til eftermiddags overlap med teamet.

 

Når jeg ikke er pædagog, er jeg…

En kvinde med krudt i røven, elsker naturen og dyrker en del sport.

 

Hvad giver samarbejdet med dine kolleger til dit daglige arbejde?

Samarbejdet på tværs af fagligheder, giver et unikt indblik i at se det hele menneske, det skubber til ens egen logikker og gør at man konstant skal reflektere over faglige bevæggrunde/handlinger.

Grundet de mange fagligheder på Lunden oplever jeg også en tilfredshed ved at kunne tilbyde beboere bedst mulig faglighed/støtte ved mere specifikke emner såsom sundhedsfaglige problematikker. Dette giver mig som pædagog større rum for at lægge fokus på den pædagogiske praksis i hverdagen.

 

Hvordan vil du beskrive Lundens styrker som arbejdsplads?

Rummelig, mangfoldig, fleksibel, aktiv, faglig, vekslende og udfordrende.


Redaktør