​​​​​

Tanja - socialformidler og psykiatrivejleder

"Den daglige kontakt med vores beboere gør mit arbejde spændende og afvekslende"

​Hvad er dit navn?

Tanja

Hvad er din titel?

Socialformidler - psykiatrivejleder

Hvor længe har du været ansat?

Siden 1. januar 2021

 

Det bedste ved mit job er…

De mange forskelligartede opgaver! Min arbejdsdag er en blanding af planlagte møder og opgaver og en hel del uforudsigelige ad hoc-opgaver. Fysisk ligger mit kontor blandt beboernes boliger, hvilket gør det nemt for dem at opsøge mig, hvis de har brug for min hjælp. Jeg synes den daglige kontakt med vores beboere gør mit arbejde spændende og afvekslende samtidig med, at jeg kan bruge min kompetencer og erfaring til at løse mine opgaver i samarbejde med mange forskellige kommuner og jobcentre

 

Hvad er det mest spændende ved mit arbejde?

Kontakten med beboerne. Jeg synes det giver rigtig god mening, at jeg kan støtte dem i at løse konkrete udfordringer og guide dem igennem et – nogle gange – lidt tungt offentligt system.

 

Hvad helt særligt bidrager jeg med som socialformidler?

Som socialformidler med 20 års erfaring i Jobcentre og kommuner har jeg en bred viden om det offentlige system. Det er en klar fordel i mit arbejde med beboerne da jeg kan guide og hjælpe med at "oversætte" det kommunale sprog i bl.a. breve og ved møder samt støtte dem i kontakten til deres sagsbehandler. Jeg hjælper også beboerne med at forholde sig til forskellige digitale løsninger som fx borger.dk, e-Boks, MitID mv. og skabe overblik over deres økonomi – bl.a. ved kontakt til kreditorer, fogedretten og gældsstyrelsen. Så jeg støtter op om arbejdet med beboerne ved at hjælpe og støtte teamsene med at finde og give den bedste behandling til beboerne.

Min baggrund som psykiatrivejleder giver mig desuden et grundlæggende kendskab til de diagnoser vores beboere har og den bruger jeg flittigt i mødet med sagsbehandlere og andre instanser der har brug for mere kendskab til vores målgruppe.

​ 

En typisk arbejdsdag starter med…

At jeg tjekker kalenderen for planlagte møder. Så svinger jeg forbi mine kolleger i Skrivestuen for at høre, om der er nogle beboere der har brug for min hjælp. Tilbage på kontoret har jeg forskellige administrative ad hoc-opgaver jeg går i gang med indtil jeg bliver opsøgt af enten beboere og kolleger. Nogle spørgsmål kan ordnes med det samme andre tager lidt længere tid og mere research…Redaktør