Til samarbejdspartnere

Lunden er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til at varetage tilbud efter servicelovens § 107 og § 108. Vi har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Information om målgruppe, rammer, takster og tilsynsrapporter kan findes på tilbudsportalen.dk.