Beboernes behov

​Beboerne har forskellige ressourcer, behov og ønsker, men alle har i høj grad behov for skærmning, forudsigelighed, genkendelighed, struktur, omsorg og nærvær. 

Beboernes lave psykiske/kognitive funktionsniveau bevirker, at den enkelte ofte oplever afmagt, frustration, vrede o.lig​n., fordi systemet ikke råder over hensigtsmæssige strategier i forhold til at opnå det, man ønsker.


Beboerne har derfor brug for massiv supplerende, skærmende og støttende indsats og omsorg i hverdagen på grund af:
 
  • ge​nnemgribende udviklingsforstyrrelse
  • autismespektrum forstyrrelse
  • problemskabende adfærd
Enkelte beboere har i kombination med de udviklingsmæssige handicaps forskellige former for sindslidelse.
Beboerne er mennesker med hver deres særegne personlighed, ressourcer, behov, adfærd og ønsker. 

Alle beboere har brug for en meget høj grad af:

  • skærmning
  • forudsigelighed
  • genkendelighed
  • struktur​
  • omsorg​
  • nærvær
​​Aldersfordelingen er en overvægt at unge/yngre (18-40 år), enkelte er midaldrende (40-70). 2/3 af beboerne er mænd, 1/3 er kvinder.
Redaktør