Guidelines for Low Arousal

​Lyngdals guidelines for Low Arousal er udarbejdet primo 2011.  

Beskrivelse af Lyngdals målgruppe 

 • De mennesker, som bor på Lyngdal er alle forskellige individer. Det betyder, at de har forskellige personligheder, behov og ønsker.
 • Nogle er udadvendte, andre er indadvendte o.s.v.
 • Fælles for dem er imidlertid det faktum, at de har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse med lav mental udviklingsalder (ca. 9 mdr. til 3-4 år).
 • Det betyder, at de har brug for skærmende, støttende og kompenserende indsats i alle vågne timer.

Vi arbejder individualiseret med beboerne ud fra

 • Livshistorie
 • Neuropædagogisk refleksion
 • ICF (International classification of Functions)
 • Individuelle planer
 • Handleanvisninger
 • Samarbejde med værge/pårørende

Hjernens funktion 

 • I normalt fungerende hjerner er der områder I den senest udviklede del af hjernen, som hedder neocortex. 
 • Områderne varetager tænkning, fornuft og planlægning.
 • Funktionerne kaldes også for de eksekutive funktioner, og der er afgørende for at få en dagligdag til at fungere.
 • Ved hjælp af tankens kraft kan vi berolige os selv og skabe mening i de sansninger, vi modtager.
 • Vi kan også tolerere grænseoverskridelser både på sanseområdet og på det fysiske og psykiske område. Hvis det ikke står på for længe, og hvis vi i øvrigt selv vurderer, at det er det mest hensigtsmæssige at gøre.
 • Vi har altså muligheden for hele tiden at vælge den reaktion på stimuli, som vi i den givne situation vurderer som mest hensigtsmæssig, og som tjener os bedst. Vi er også i stand til at danne mening ud fra sansninger og forstå andres hensigter.
 • Derfor bliver vi fleksible i vores udtryk og i stand til – inden for vores grænser – at rumme mange forskelligartede former for stimuli og adfærd.

Når de eksekutive funktioner og evnen til at sansesortere og -integrere er mangelfuldt udviklet

 • Den senest udviklede del af hjernen rummer de eksekutive funktioner.
 • Når disse er mangelfulde, betyder det i praksis, at det er hjernens 2 øvrige områder – den emotionelle hjerne og den sansende hjerne – der dominerer opfattelse og adfærd.
 • Der sanses – og der reageres.
 • Der er samtidig forstyrrelser i evnen til at filtrere og sanseintegrere på det mylder af sanseindtryk, som vi alle modtager i dagligdagen.
 • Sanseindtryk er det, vi ser, hører, lugter, smager, føler og fornemmer.
 • De fleste af os tænker sjældent på, at vi har den evne i funktion, så vi lukker helt automatisk af for store mængder stimuli. Det betyder, at vi har skelneevne, kan prioritere og bevare fokus.
 • Den evne har man ikke, når der er tale om gennemgribende udviklings- og autismespektrumforstyrrelser.

Konsekvenser af gennemgribende udviklings- og autismespektrumforstyrrelser

 • Langt størstedelen af alle stimuli går via den sansende del af hjernens nervesystem videre til den affektive del af hjernen. 
 • Her sidder vores overlevelsessystem, som har med kamp/flugt at gøre. Det bliver aktiveret af flere stimuli, end systemet kan behandle. 
 • Det går straks i alarmberedskab, hvilket medrøren en reaktion, som kan starte som uro, forvirring, rastløshed og omkringfaren.
 • Beroliges nervesystemet ikke, øges arousalnuveauet til f.eks. angst, aggression, truende adfærd, udadageren og/eller selvskadende adfærd.
 • Ovennævnte er vores nervesystems forsøg på at håndtere og klare situationer – og kan derfor ses som en mestringsstrategi. Godt nok en uhensigtsmæssig én af slagsen, men det er, hvad der er mulighed for inden for det svagt funderede hjerneområde.

Følgende skaber HIGH AROUSAL (aktivering af kamp/flugt stress systemet)

 • At blive møde med krav, som ikke matcher ens ressourcer
 • At blive konfronteret, få et nej, blive afvist
 • At være udsat for flere sanseindtryk, end man kan bearbejde:
 • Lyde: TV, musik, snakken, høje stemmer, døre der smækker, stole der skramler
 • Synsindtryk: mange mennesker og bevægelser, TV, mange ting i lejlighed og fællesrum
 • Lugt: madlugt, parfume og deodorant, rengøringsmidler, lugte fra interiør og rum
 • Smag: egen smag inde i munden, smag fra det der spises/drikkes/puttes i munden
 • Følelse: tøj mod huden, berøring, luft og vind, møbler, bestik, kopper, glas
 • Fornemmelse: stemninger, uro, irritation, vrede, uklarhed, usikkerhed, voldsomme følelser hos andre (også positive følelser), antipatier (at andre ikke kan lide én)
 • Ikke at blive forstået, ikke at kunne gøre sig forståelig eller blive misforstået
 • Ikke at kunne udtrykke sine behov, ikke at få sine behov opfyldt
 • Ikke at vide, hvad der nu skal ske
 • Ikke at kunne overskue sin dag
 • Nye mennesker, nye situationer, nye omgivelser og i det hele taget alt det, som er ukendt
 • At ville indgå i flere kontakter og situationer, end man magter
 • Ikke selv at kunne regulere og opretholde evnen til at fokusere (fastholde sin opmærksomhed.

Følgende skaber LOW AROUSAL (ro og afbalancering af nervesystemet)

 • At de stillede krav matcher ressourcer og færdigheder
 • At føle sig anerkendt og set på sin intention
 • At der siges ”Ja” til én
 • At blive mødt med positiv afledning på uhensigtsmæssig adfærd
 • At medarbejdere er proaktive, har forudset vanskelige situationer og taget højde for dem
 • At kunne gøre sig forståelig og at blive forstået
 • At få hjælp via ( visuelt) understøttet kommunikation og/eller konkreter
 • At kunne genkende, forudse og gennemskue sammenhænge
 • At have en medarbejder ved sin side, som kompenserer for ens mangler
 • At det meste af det, som sker gennem en dag, er planlagt, forudsigeligt og velkendt
 • At mærke at andre er positivt stemte over for én
 • At være i rolige, overskuelige omgivelser
 • At bruge sin krop fysisk, så der brændes stresshormoner af og skabes positiv kemi i hjernen
 • At tage bad, få massage, fodbad, stille musik, blid berøring, rolig gyngen/vuggen, kugledyne/stol, gynge
 • At være i naturen
 • At lege og more sig 
 • At mærke venlighed, ro og sikkerhed fra medarbejdere
 • At medarbejdere følger handleanvisninger og siger og gør ting på samme måde
 • At medarbejderes indsats kompenserer for ens manglende evne til at fokusere og sortere i sansestimuli
 • At medarbejdere ved, hvad man godt kan lide og anvender det  proaktivt

Redaktør