Guidelines for aktivitetstilbud

​Lyngdals guidelines for aktivitetstilbud er udarbejder primo 2014. 

Beskrivelse af dag- og aktivitetstilbud

 • Tilbuddet gives som en integreret ydelse, som i kombination med § 108 botilbudsydelsen udgør et helhedstilbud.
 • Enkelte beboere har eksterne dags- og aktivitetstilbud. Her supplerer Lyngdal
 •  § 108 tilbuddet med samværs- og aktivitetsydelser, som ligger inden for det tidsrum, beboeren IKKE er i sit eksterne tilbud.
 • Aktivitetstilbuddet er obligatorisk, med mindre beboeren har et eksternt tilbud andetsteds.
  - Aktiviteter sammensættes individuelt ud fra:
  - funktioner/funktionsnedsættelser
  - Kuno Beller
  - Beboerens individuelle ønsker og behov
  - Specifik afvejning i.f.t. sanseforstyrrelser og manglende evne til sanseintegration
  - Tom tid
  - Domæner
  - Balancering af aktivitet og hvile
  - Miljøskifte
 • Aktiviteter fordeles over alle beboerens vågne timer, alle ugedage under hensyntagen til årstider og vejrforhold samt beboerens aktuelle dagsform.
 • Al aktivitet tager udgangspunkt i beboerens lave udviklingsalder, så aktiviteter målrettes det konkrete udviklingstrin – og ikke beboerens biologiske alderstrin.

Principper for sammensætning af aktiviteter

 • Aktivitetsprogram udarbejdes, så der er en vekselvirkning mellem aktivitet og hvile. 
 • Der tilstræbes en fordeling af aktiviteter, så der trappes ned i stimuli hen mod aften – og indlægges sansebalancerende aktiviteter hen i mod sengetid, så vervesystemet beroliges og afslappes, når det er tid til at sove.
 • Fysisk aktivitet, udeliv og frisk luft er højt prioriteret og skal udgøre mindst 2-3 timer om dagen

Praktiske opgaver

 • Lægge tøj til vask
 • Lægge tøj sammen
 • Opgaver i egen bolig (lettere rengøring, oprydning o.lign., sammen med medarbejder). Evt. parallellaktivitet, hvor medarbejderen udfører og beboeren mest betragter og alligevel føler sig som en del af aktiviteten
 • Brændeaktivitet
 • Hente varer 
 • Indkøb
 • Aflevere mad
 • Aflevere glas
 • Pante flasker

Beskæftigelsesaktiviteter

 • Sorteringsopgaver
 • Perler
 • Puslespil
 • Puttekasse o.lign.
 • Tegne, male
 • Hulbræt
 • Madlavning
 • Lave kasser
 • It/computer
 • Sang/musik

Fysiske aktiviteter

 • Gåtur
 • Kondisti
 • Forhindringsbane
 • Løbetur
 • Cykeltur 
 • Rulleskøjter
 • Gynge 
 • Sandkasse 
 • Udendørslege
 • Motionscykel
 • Bowling
 • Bold-aktiviteter
 • Ridning
 • Svømning
 • Gymnastik
 • Yoga

Oplevelsesaktiviteter ud af huset

 • Bustur
 • Café-besøg
 • Musikcafé
 • Feriedage  2 x 3dage pr. år

Underholdning

 • DVD
 • Musik

Sansestimulation, -integration

 • Fodbad
 • Fod- eller håndmassage
 • Specialmassage
 • Børstemassage
 • Boblebad
 • Kugledyne
 • Kuglestol
 • Kuglebad
 • Musikaktivitet
 • Synge
 • Gynge
 • Hængekøje
 • Afspændingsmusik
 • Snöezelhus






Redaktør