Utilsigtede hændelser

​​​En utilsigtet hændelse er en ikke-tilstræbt begivenhed, der skader borgeren eller kunne have skadet borgeren. En utilsigtet hændelse skal rapporteres - også hvis man er i tvivl om, hvorvidt det er en utilsigtet hændelse eller hændelsens alvor. 

Man kan rapportere hændelser, som man selv har været involveret i, eller som man på anden vis er blevet opmærksom på. Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er, at medarbejderne på bo-tilbuddet kan lære af det, der skete,​ ​og dermed forebygge, at det sker igen. 

 
Eksempler på utilsigtede hændelser kan være:
  • ​Medicineringsfejl
  • Fald​, uheld og skader
  • Kommunikationsbrist
  • Samarbejdsproblemer ​

Redaktør