Nomineret til arbejdsmiljøprisen 2014

Pressemeddelelse

Nu frygter de ansatte ikke længere vold og overfald på arbejdet

NYHEDEN:

Vold fra udadreagerende beboere var tidligere et vilkår i arbejdet på botilbuddet Lyngdal. I dag er voldsregistreringerne pr. beboer faldet fra 72 registreringer i 2011 til bare ni registreringer i de første otte måneder af 2014 til gavn for både de ansatte og beboerne. En ny pædagogisk tilgang og fastehandleanvisninger sikrer, at beboerne kan trække på deres stærke sider og kompenseres for deres svage færdigheder. Det giver ro og tryghed og minimerer den udadrettede adfærd. Medarbejderne på stedet har dermed fået en langt mere sikker arbejdsplads, en stor faglig stolthed og høj arbejdsglæde. For indsatsen er Botilbuddet Lyngdal nu nomineret til årets ArbejdsmiljøPris 2014.

​FAKTA:

Virksomheden og indsatsen:
  • ​Botilbuddet Lyngdal er en offentlig virksomhed under Region Hovedstaden, hvor medarbejderne er pædagoger, social- og sundhedshjælper/assistenter, sygeplejersker og omsorgsmedhjælpere.
  • ​Indsatsen startede i december 2008, og siden da har man opnået et markant fald i antallet af voldsregistreringer og sygefravær hos medarbejderne.
  • ​​Alle faste medarbejdere på botilbuddet er blevet opkvalificeret med uddannelse i kommunikation og samarbejde samt i neuropædagogik.
Prisen og Arbejdsmiljørådet:
  • Det er niende gang ArbejdsmiljøPrisen uddeles for Danmarks bedste arbejdsmiljøindsatser.
  • ​ArbejdsmiljøPrisen uddeles inden for fire priskategorier: Arbejdsulykker, Muskel-skeletpåvirkninger, Psykisk arbejdsmiljø og Arbejdsmiljø som strategisk element
  • ​Botilbuddet Lyngdal er nomineret i kategorien ”Arbejdsulykker”, sammen med ISS Facility Services A/S Food Hygiene og DONG Energy.
  • ​Nominerede og vindere udvælges af en dommerkomité, der består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF, Lederne og Akademikerne, samt formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike.
  • ArbejdsmiljøPrisen uddeles 27. november 2014 på Crowne Plaza i København.
  • ​De 12 nominerede arbejdspladser til ArbejdsmiljøPrisen 2014 er: ISS Facility Services A/S Food Hygiene, DONG Energy, Botilbuddet Lyngdal, Herning Kommune DRIFT, Socialstyrelsen, Netto A/S, Tandplejen i Helsingør Kommune, Aarhus Universitetshospital, Center for Senhjerneskade i Kolding, Arriva Danmark A/S, Vollsmose Sekretariatet og Arla Foods Amba´s Hovedkontor.
Kontaktpersoner:
Forstander Lisbeth Nørgaard. Tlf : 45 11 22 57, lisbeth.lykke.noergaard@regionh.dk
ArbejdsmiljøPrisen: Evy Martinussen, ema@amr.dk, tlf. 7220 8579​
Redaktør