Om Lyngdal

​Lyngdal er et botilbud til voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og lav psykisk udviklingsalder.  Vi arbejder efter §104 og § 108 i serviceloven.

Beboerne på Lyngdal har forskellige former for adfærdsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, og enkelte har derudover psykiatriske diagnoser. De har alle brug for en høj grad af skærmende, strukturerende,støttende og tryghedsskabende indsatser med tæt medarbejderkontakt i alle vågne timer.

Vi tager udgangspunkt i, at alle mennesker er helt specielle, og at hver fugl synger med sit næb.  Derfor arbejder vi med en anerkendende og udforskende tilgang til den enkelte. 

Vi forstår, at enhver kommunikation er meningsfuld, selvom den ikke altid er hensigtsmæssig. Det betyder, at vi bestræber os på at se bag om handlingen, for at finde frem til intentionen. Når vi kender den, arbejder vi proaktivt med positive og hensigtsmæssige handlinger i forhold til at imødegå kernen i intentionen.

  • Vi arbejder med individuelle, skræddersyede tilgange til hver enkelt beboer
  • Vi giver støtte, struktur, forudsigelighed og genkendelig systematik i den daglige kontakt
  • Vi arbejder med alternativ mening, kompenserende kommunikationsformer, forskellige former for understøttet kommunikation og organisering af tid og rum  (konkreter, piktogrammer, PECS, boardmarker m.v.)
  • Vi er opmærksomme, nærværende og bevidste
  • Vi reflekterer til stadighed over de etiske fordringer i at samarbejde med mennesker, som ikke selvstændigt magter at håndtere eget liv
  • Vi arbejder med Low Arousal i.f.t. konflikthåndtering, grænseoverskridende, udadreagerende og/eller selvskadende adfærd
  • Vi er nysgerrigt undersøgende – både i forhold til brugerne og vores egen praksisRedaktør