​​

Værdier

​Da vi arb​ejder med visionen om at Lyngdal er et trygt sted at bo og rart sted at være, har vi valgt nedenstående værdier for Botilbuddet Lyngdal.​

​Formålet med væ​​​rdisæt:

 • At alle medarbejdere på Lyngdal kender til de 3 værdibegreber

 • At alle medarbejdere tager udgangspunkt i borgeren og derfra arbejder med de tre værdier i praksis

 • At alle medarbejdere kan se at værdisættet omsættes i praksis og at de selv bidrager til at omsætningen ved at efterleve det i hverdagen.

Værdi 1: Fagl​ighed

 • Den faglige tilgang tager udgangspunkt i Low arousal og neuropædagogisk retning

 • Den faglige tilgang tager udgangspunkt i proaktivitet og konflikthåndtering efter principper for Nænsom nødværge

 • Faglig praksis indebærer god og grundig introduktion til borgeren, det indbefatter brug af relevant data, handlepraksis og evaluering

 • Faglig praksis indebærer kollegial og ledelsesmæssig vejledning og fælles refleksionsrum – feedback og forward

 • Faglig praksis indebærer fælles, fagligt sprog og italesættelse samt udvikling af personlige, faglige, strategiske og samarbejdsmæssige kompetencer

Hvord​​an:

 • Vi arbejder ud fra den opfattelse af alle mennesker har potentiale for udvikling

 • Vi tager udgangspunkt i ressourcer og den positive intention bag en hver handling

 • Vi har fokus på egen udvikling og indgår i fælles ansvarlighed i forhold til udvikling og læring

Værd​​i 2: Respekt

 • Vi er respektfulde i tale, personligt udtryk og samarbejdsform

 • Vi respekterer beboernes integritet

 • Vi afvejer bevidst selvbestemmelse og omsorgspligten i daglig praksis

 • Vi tager udgangspunkt i, at et hvert menneske er unikt

Hvor​​​dan:

 • Vi har en anerkendende tilgang til beboerne, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere

 • Vi tager medansvar for den fælles opgaveløsning, det faglige miljø, samarbejde og udvikling

 • Vi tager ansvar for at opnå det, vi ønsker, ved selv at være det, vi ønsker for andre

Værdi 3: Hu​​​mor

 • Vi anvender humor og glæde i beboer og samarbejdsrelationer

 • Vi anvender humor med omsorg, nænsomhed og venlighed

Hvord​​​an:

 • Vi smiler når vi er på arbejde

 • Vi evner at le, ikke mindst at os selv

 • Vi forstår at sige pyt! Og komme videre

 


Redaktør