Værdier


 • Faglighed
 • Opmærksomhed og nærvær
 • Ansvarlighed
 • Udvikling
 • Etik
 • Respekt
 • Humor

Faglighed:

 • ​Den faglige tilgang tager udgangspunkt i principper for proaktivitet og konflikthåndtering efter principper for Low Arousal samt i en neuropædagogisk forståelsesramme.
 • Faglig praksis indebærer kendskab til og omsætning af relevant pædagogisk/psykologisk teori og metode.
 • Faglig praksis indebærer indsamling af relevante data, analyse og refleksionsprocesser, mål, delmål, handlepraksis og evaluering.
 • Faglig praksis omfatter brug af assessment, pædagogisk strategi, aktivitetsbeskrivelser, individuelle planer m.v.
 • Faglig praksis indebærer kollegial og ledelsesmæssig feedback og –forward.
 • Der arbejdes med at udvikle såvel den enkelte medarbejders som teamets personlige, faglige, strategiske og samarbejdsmæssige kompetencer i overensstemmelse med vedtagne principper for kompetenceudvikling.
 • Faglig praksis finder sted inden for rammerne af kvalitetsstandarder og –vejledninger.
 • Faglig praksis indebærer fælles, fagligt sprog og italesættelse.
 • Faglig praksis finder sted i samarbejde med kolleger, ledelse og region.
 • Faglig praksis omfatter brug af elektronisk kommunikation (EKJ m.m.)

Opmærksomhed og nærvær:

 • ​Vi arbejder med metakognition og udvikling af reflektorisk kompetence.
 • Vi arbejder med vågenhed og nærvær i beboersamarbejde og øvrige relationer.
 • Vi anvender supervision, kollegial og ledelsesmæssig feedback, kurser og undervisning til at øge opmærksomheds-  og nærværskompetencer. 

Ansvarlighed:

 • ​Vi tager personligt ansvar for at arbejde i overensstemmelse med de til enhver tid gældende mål, rammer, værdier og retningslinier for den faglige indsats.
 • Vi anvender de vedtagne arbejdsredskaber som f.eks. EKJ, individuelle planer, kvalitetsværktøjer, vejledninger, retningslinier, introduktionsprogrammer m.v.
 • Vi tager medansvar for den fælles opgaveløsning, det faglige miljø, samarbejde og udvikling.
 • Vi tager såvel personligt, gruppemæssigt samt organisatorisk ansvar og medansvar.
 • Vi medvirker til at skabe organisatorisk læring og en kultur, som til enhver tid afspejler såvel regionale som lokale målsætninger og værdier og finder sted i et udviklingsperspektiv.
 • Vi tager ansvar for at opnå det, vi ønsker, ved selv at være det, vi ønsker af andre.

Udvikling:

 • Vi forstår livet som en dynamisk, fremadskridende proces, hvor i morgen er anderledes end i dag.
 • Vi arbejder ud fra den opfattelse, at alle mennesker har potentiale for udvikling. 
 • Vi arbejder i et anerkendende perspektiv i forhold til såvel beboere som kolleger og øvrige samarbejdspartnere.
 • Vi tager udgangspunkt i ressourcer og den positive intention bag enhver handling.
 • Vi har fokus på egen udvikling og indgår i fælles ansvarlighed i forhold til udvikling og læring.

Etik:

 • ​Vi afvejer bevidst selvbestemmelse og omsorgsforpligtelse i daglig praksis.
 • Vi arbejder inden for rammerne af serviceloven.
 • Vores praksis tager altid udgangspunkt i mindste indgrebsprincippet i konfliktsituationer.
 • Vi tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt.
 • Vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles.
 • Vi har en anerkendende tilgang til beboere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere

Respekt:

 • ​Vi accepterer, anerkender og arbejder inden for vedtagne kompetencerum, såvel regionalt, organisatorisk, ledelsesmæssigt, gruppemæssigt og personligt.
 • Vi er respektfulde i tale, personligt udtryk og samarbejdsform.
 • Vi respekterer brugernes integritet.

Humor:

 • Vi evner at le; ik​ke mindst af os selv.
 • Vi anvender humor og glæde i beboer-  og samarbejdsrelationer.
 • Vi anvender humor med kærlighed, nænsomhed og venlighed.
 • Vi forstår at sige: ”Pyt!” og komme videre​


Redaktør