Møder for pårørende

Handleplansmøde med kommunen

Når kommunen indkalder til et handleplansmøde, deltager du som pårørende sammen med medarbejdere fra Lyngdal. På mødet drøftes den nuværende og kommende indsats for beboeren, og der lægges planer for den fremtidige indsats.

Møde med kontaktteam

Faglig leder og kontaktpersongruppe inviterer til individuelle samtaler to gange om året samt efter behov. Her er der mulighed for, at I som pårørende kan tale med de konkrete kontaktpersoner omkring hverdagen og tale om ønsker og behov.​

Møder i pårørendegruppe

​Der afholdes fællesmøde for pårørendegruppen 2 gange årligt, hvor hver beboer har mulighed for at være repræsenteret af op til 2 personer​. Dagsorden er generel information og drøftelse af aktuelle forhold.

Pårørendeaftener

Hvis påråørendegruppen ønkser det, kan vi stille lokaler til rådighedf or faglige arrangementer og andre møder. Ideer og praksis planlægges med forstanderen. 

Redaktør