Plads og takster

​Lyngdal har 15 helhedtilbud, heraf to særforanstaltninger og en særtakst efter §108 og §104 i serviceloven. For at en plads på Lyngdal skal borgeren visiteres af kommunen. Kommunen retter henvendelse til Den Sociale Virksomhed eller til forstanderen på Lyngdal.