Målgrupper

Vi arbejder for og med børn og unge med psykiske lidelser og udviklingsforstyrelser. Børnene er i alderen 10-25 år.  

Nødebogårds målgrupper 

På Nødebogård kan normalt begavede børn og unge med psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser blive døgn- eller dagindskrevet. De kan have diagnoser som: 

 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser (Autisme, GUA, PDA-profilen m.m.)
 • Hyperkinetiske forstyrrelser (Opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD, ADD)
 • Psykotiske tilstande
 • Affektive sindslidelser (Depression og mani)
 • Fobiske tilstande
 • Angsttilstande
 • Tourette
 • Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) 
 • Dissociative tilstande
 • Personlighedsforstyrrelser 
 • Skizofreni
 • Skizotypisk sindslidelse

Sammenhængende behandlingsforløb på flere afdelinger   

Vi har flere forskellige uddannelses- og boafdelinger. Døgnindskrevne børn og unge kan have gavn af at flytte mellem de forskellige afdelinger, efter behov og udvikling. Alle afdelinger har den samme relationsbårne og miljøterapeutiske tilgang i mødet med de unge, som sikrer en genkendelighed i hverdagen. 
Redaktør