Studerende

​Læser du på pædagogseminarium, har du mulighed for, at komme i praktik hos os. 

Får du tildelt en praktikplads, skal du kontakte Nødebogård og arrangere en samtale. 

Til samtalen vil du få en beskrivelse af stedet, afdelingerne og målgruppen. Gensidige forventninger og erfaringer blive drøftet, og du skal give tilladelse til, at vi indhenter udvidet straffe- og børneattest. 

Inden praktikken begynder, får du et ansættelsesbrev.

Af hensyn til Nødebogårds børn og unge modtages ikke første års studerende.

Mål for praktikken 

Målet er, at du får indsigt og viden om Nødebogårds teoretiske referenceramme og målgruppe. Du skal som studerende være reflekterende, undrende, nysgerrig og kunne tage personlig stilling.

Du modtager ugentlig vejledning, både planlagt og efter behov. Du opstiller dine egne mål f​or indhold, og din vejleder inspirerer og understøtter din uddannelses-proces.

Forventninger

Vi forventer, at du kan indgå i din afdelings eksisterende arbejdsplan, hvor der både kan forekomme aften-, dag-, weekend- og helligdagsvagter.

Forventninger til studerende i 2. og 3. praktik periode: 

 • Du er opsøgende og interesseret i børnene og de unge
 • Du deltager i afdelingens daglige gøremål
 • Du stiller spørgsmål
 • Du giver udtryk for holdninger og begrunder dem
 • Du planlægger og udfører aktiviteter og pædagogiske forløb med én eller flere elever – udfra eget initiativ
 • Du deltager i overlap, formiddagsmøder, afdelingsmøder og konferencer
 • Du reflekterer og forholder dig til egen rolle ved konfliktløsning
 • Du opnår forståelse for relationsdannelsen til det enkelte barn. Hvorfor har du opnået kontakt til netop det barn, og hvilken betydning har det for barnet og dig selv?
 • Du øver dig i problemanalyse og opsætter udviklingsmål herfor i forhold til et barn
 • Du overvejer midler og metoder
 • Du deltager aktivt og reflekterende på konferencer samt ved udarbejdelse af konferenceoplæg med vejledning
 • Du er konfliktløsende med udgangspunkt i Nødebogårds grundholdninger

Vi forventer, at du udfører følgende skriftlige opgaver: 

 • Referat af vejledningstimer
 • Dagbogsnotater
 • Øvelse i journalskrivning og konferenceoplæg
 • Egen dagbog anbefales
 • Vejledning
Redaktør