Dagbehandling Egehuset

Kildeportvej 20, Nødebo 
3480 Fredensborg 

Telefon: 2144 1864

IMG_6344.JPG

​Børn og unge i alderen 6-18 år, kan indskrives til dagbehandling og skolegang  på Nødebogård. Ofte sker dette når deres specialskoletilbud ikke længere er tilstrækkeligt.  De unge bor hjemme, men får undervisning og behandling på lige fod med vores døgnelever i behandlingsskolen. 

Dageleverne har deres base i Egehuset, hvor der også er to aflastningspladser, hvor de unge kan overnatte fra fredag til søndag en gang om måneden.   

Formålet med dagbehandlingen 

Behandlingen foregår i både undervisningen, i dagens aktiviteter og i psykoterapien.  Det er vigtigt at koordinere miljøerne omkring den unge i dagbehandlingen for at sikre kontinuitet, sammenhæng og optimal udvikling. Derfor er tæt familiesamarbarbejde vigtigt.
Målet med behandlingen er eventuel tilbagevenden til en skole i barnets eller den unges hjemkommune.​

Behandling og undervisning 

Dagbehandlingen er en integreret indsats i vores behandlingsskole. Behandlingen er et samarbejde mellem vores pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere og en psykiatrisk konsulent med ansvar for eventuel medicinsk behandling. 

Hverdagen i Egehuset 

Børn og unge i dagbehandling møder i Egehuset kl. 8, hvor der er mulighed for at spise morgenmad fra kl. 8.00 til kl. 8.30.  
Egehuset har åbent: 
  • Mandag - torsdag kl. 8- 17 
  • Fredag kl. 8-15

Billedet viser spisestue i Egehuset

Egehuset har også åbent i alle ferier, hvor pædagoger varetager behandlingen. Der er koloni i den første uge af sommerferien.
Efter morgenmaden er der undervisning, understøttende undervisning og diverse aktiviteter i Behandlingsskolen, alle ugens dage på følgende tidspunkter:
  • Mandag kl. 8.30 - 15 
  • Tirsdag kl. 8.30 - 16
  • Onsdag kl. 8.30 - 16 
  • Torsdag kl. 8.30 - 15
  • Fredag kl. 8.30 - 13  

Billedet viser et aktivitetsrum

Efter undervisningen kan de unge deltage i forskellige aktiviteter i Egehuset. Aktiviteterne kan for eksempel være fitness, bagning, spil, kreativitet, ture eller afslapning og hygge med de andre børn og unge i huset. 

Familiesamarbejde 

I dagbehandlingen er det vigtigt med tæt samarbejde med hjemmet. Derfor er det en forudsætning for indskrivning på dagbasis, at forældrene forpligter sig til samtaler hver 3. uge.
En socialrådgiver eller psykolog og barnets kontaktpædagog deltager i samtalerne. Der er også mulighed for, at barnet kan deltage i udvalgte samtaler, hvis det er relevant. Indholdet i familiesamtalerne bliver løbende aftalt mellem forældre og Nødebogård.
Når et barn eller en ung er i behandling på Nødebogård, er det vigtigt, at udveksle de erfaringer vi gør os i behandlingsarbejdet, både i hjemmet og i skoletiden. Dette så behandlingen hele tiden kan justeres og koordineres med tilpas krav og pres så  den unge så vidt muligt forbliver i nærmeste udviklingszone.
Det er vigtigt for at dagbehandlingen kan fungere, at forældres synspunkter og erfaringer inddrages i behandlingen, og at forældre inddrages i de udviklingsmål, der er formuleret i behandlingsplanerne.  
Forældrene vil have jævnlig kontakt med de medarbejdere, der dagligt er sammen med barnet eller den unge. Det sker enten telefonisk, via mail, eller når forældrene henter eller bringer deres barn.
Billedet viser en stue
Stuen
Billedet viser Egehuset udefra
Egehuset udefra 

Billedet viser køkkenet i Egehuset
Køkken
Billedet viser et værelse
Værelse 

Billedet viser en terrasse
Terrasse 


Redaktør