Nødebogård Bagsværd

Aldershvilevej 3
2800 Lyngby
Telefon: 3861 9850

IMG_6579.JPG

Nødebogård Bagsværd er en afdeling med plads til 14 unge fra 12-25 år, med særligt vanskelige og komplekse psykiatriske udfordringer. Herunder unge som er til fare for sig selv eller andre og har brug for intensiv behandling og tæt støtte i hverdagen. Afdelingen har to delvist lukkede pladser. 

Målgruppe og formål

Typisk for de unge som anbringes på Nødebogård Bagsværd er, at de ikke har kunne blive stabiliseret eller udvikle sig i de almindelige tilbud for børn og unge med komplekse sindslidelserDet vil typisk være unge med en aktiv tilknytning til psykiatrien, med alvorlige sociale problemer og i en stagnerende eller negativ udvikling. De unge vil typisk til fare for dem selv eller andre.  Deres problemstillinger spænder over en bred vifte af udfordrende  adfærd: De kan udvise suicidale trækvære selvskadendehave en svær spiseforstyrrelse eller have en udadreagerende adfærd ellen anden problematisk adfærd. Der er mulighed for anbringelse på en delvist lukket plads.

De unge vil typisk i en længere periode have brug for at blive stabiliseret og  afstresset. Først når den unge er stabiliseret og afstresset kan der startes en positiv udvikling.  Al behandling på Nødebogård er individuelt tilrettelagt og det er i starten nødvendigt, at være undersøgende overfor den unges aktuelle problemer  og stressorer, så den rette behandlingsmetode og tilgang kan etableres. 

Når den unges indre beredsskab og stressniveau er faldet, arbejdes der med fortsat stabilisering , og her kan der er startet en positiv udvikling. 

Når den positive udvikling er kommet i gang, kan man også i større omfang blive del af et sociale fællesskab. Der vil herefter blive arbejdet   blive lagt en plan og mål for, hvornår den unge kan udskrives til et mindre indgribende tilbud, med relevant tilknytning til uddannelses og beskæftigelsestilbud.

Hverdagen

På Nødebogård Bagsværd er det vigtig med en genkendelig og forudsigelig hverdagsramme. 

Medarbejdere

På Nødebogård Bagsværd er der følgende medarbejdere tilknyttet:

  • Afdelingsleder
  • Psykolog
  • Pædagogisk personale
  • Socialrådgiver
  • Vikarer
  • Sygeplejerske
  • Husassistent

Billedet viser afdelingen set fra haven

Afdelingen set fra haven

Billdet viser køkkenet

Køkkenet


Billedet viser den ene stue

Den ene stue


Billedet viser gamer rummet

Gamer rummet


Billedet viser opholdsstuen

Ophldsstuen


Redaktør