Behandlingsskolen

​Kildeportvej 20, Nødebo
3480 Fredensborg 

Telefon: 2144 4680

IMG_6369.JPG

Alle skolepligtige børn og unge på Nødebogård modtager undervisning i Behandlingsskolen. 

Behandlingsskolen varetager undervisning og behandlingsaktiviteter for ca. 24 elever. Der er ca. 6 elever pr. hold. 

Undervisningen tilrettelægges individuelt og hver elev har deres eget individuelle skema. Undervisningen kan enten foregå som holdundervisning, som delvis hold- og eneundervisning eller som eneundervisning.
Billedet viser Behandlingsskolen

Dagens forløb 


Der tilbydes  undervisning og andre aktiviteter i tidsrummet:

  • Mandag kl. 8.30 - 15 
  • Tirsdag kl. 8.30 - 16
  • Onsdag kl. 8.30 - 16 
  • Torsdag kl. 8.30 - 15
  • Fredag kl. 8.30 - 13  
Dagen består af skiftevis skolefaglige moduler og andre planlagte aktiviteter. Undervisningen er planlagt således, at vi opfylder undervisningsministeriets formelle krav om fag og timetal. Det er muligt at tage folkeskolens fulde  afgangseksamen på både 9. og 10. klassetrin.

Tirsdag og onsdag tilbyder behandlingsskolen eftermiddagsaktiviteter fra 14.00 – 16.00. 
Billedet viser et skolelokale

Planlægning af undervisning

Behandlingsskolen lever op til folkeskolelovens krav om undervisning på de enkelte årgange. Skolelederen har dog mulighed for i perioder at fritage elever for deltagelse i enkelte fag, hvis dette vurderes nødvendigt ud fra et behandlingsmæssigt hensyn.

Behandlings- og undervisningsindsatsen for den enkelte elev planlægges  på vores behandlingskonferencer som afholdes 2 gange om året og der er muligheder for justeringer af behandlingen på vores tværfaglige teammøder hver 14. dag, som koordineres af den relevante afdelings psykolog.


Nødebogård er under fagligt tilsyn af Hillerøds PPR.

I forbindelse med opstart i Nødebogårds skole tilstræber vi at have et overleveringsmøde med tidligere skoletilbud.

Forældre og familiearbejde

Information til forældrene omkring barnets skolegang foregår mundtligt dels på statusmøderne, og dels på forældremødet der afholdes en gang om året. Der er endvidere mulighed for at indkalde til skole / hjem samtaler efter behov.
Forældre og kommune tilsendes to årlige statusbeskrivelser hvor skoledelen indgår i, derudover tilsendes én årlig elevplan.

Organisering

Ledelse

Behandlingsskolens skole- og uddannelsesleder har ansvaret for undervisningen i behandlingsskolen og i STUén. Derudover er lederen ansvarlig for dagbehandlingen.  

Personale

Behandlingsskolen er organiseret i 2 overordnede teams, hvor hvert team består af 4 lærere og 3 pædagoger. De to teams er igen organiseret i 4 hold, som er sammensat af; unge fra døgnafdelingerne og dagbehandlingen, samt, afhængigt af ungesammensætning, 2 lærere og 1 – 2 pædagoger. 

Lærere og pædagoger i Behandlingsskolen varetager alle modulerne i fællesskab - dog arbejder de lidt forskudt af hinanden. Der foregår undervisning og øvrige aktiviteter i moduler alle hverdage.

Lærer

Alle lærere på Nødebogårds behandlingsskole er uddannet så alle linjefag er repræsenteret, så vi kan tilbyde hele fagrækken.

Lærerne vurderer og forbereder en differentieret undervisning. Lærerne prioriterer endvidere undervisnings- og fagdidaktisk tiltag, bøger og materialer, og de er ansvarlige for, at der udarbejdes relevante mål og indsatser i individuelle elevplaner, 2 gange årligt, for alle børn og unge.

Lærerne planlægger og gennemfører eksamener og andre prøver for Behandlingsskolens børn og unge, hvor det skønnes relevant, og de sikrer også, at eleverne deltager i de nationale tests. Derudover arrangerer lærerne praktikker med eksterne praktiktilbud for vores udskolingselever.

Lærerne varetager kontaktlærer-rollen for 3 elever (både døgn og dagelever)
Lærerne afholder efter behov skole hjemsamtaler med Behandlingsskolens forældre.

Lærerne planlægger og koordinerer med eksterne skoler og myndigheder i forbindelse med eksaminer samt deltager i tilsynsbesøgene 2 gange årligt.

Pædagoger

Alle pædagogerne i behandlingsskolen er uddannede pædagoger.

Pædagogerne planlægger og varetager understøttende undervisning ift. Nødebogårds børn og unge, alene eller i samarbejde med Behandlingsskolens lærere. Pædagogerne bidrager med den pædagogiske tilgang til undervisningen og er medskabende af udviklingen i læringsrummet

Pædagoger planlægger og varetager behandlingsaktiviteter for børn og unge i Behandlingsskolen, alene eller i samarbejde med Behandlingsskolens lærere eller i samarbejde med pædagoger ansat i Nødebogårds døgnafdelinger.

Pædagogerne varetager kontaktpersons-rollen for 2 dagelever og har individuelle samtaler og aktiviteter med deres unge.

Pædagoger deltager i dagbehandlingens familiesamtaler og varetager kontakten med forældre til de unge i Behandlingsskolen. Pædagoger planlægger og medvirker i særskilte aktiviteter og arrangementer for forældre til dagindskrevne børn og unge. Pædagogerne deltager i tilsynsbesøgene 2 gange årligt
Billedet viser et sofarrangement for familiesamtaler

Psykologer

Der er tilknyttet en række psykologer til Behandlingsskolen, disse fungerer som psykologisk tovholder for den enkelte unges behandling på den afdeling de er tilknyttet. Denne psykolog leder behandlingskonferencerne og de tværfaglige teammøder. .
Psykologerne superviserer også behandlingsskolens personale.


Billedet viser et arbejdslokale
Arbejdslokale 
Billedet viser et motionsrum
Motionsrum Redaktør