Behandling

​​Behandlingen foregår på den afdeling og i det uddannelsestilbud, hvor den unge eller barnet er indskrevet. Behandlingen er miljøterapeutisk og tager udgangspunkt i multiteoretisk tænkning, hvor tilgangen tilrettelægges individuelt, så barnet eller den unge bedst muligt kan arbejde med egen udvikling.  

Behandlingen tilrettelægges efter mål og delmål, som barnet/den unge, familien, kommunen og Nødebogård har udarbejdet. 

Behandlingen koordineres af Nødebogårds psykologer.  

Nødebogårds overordnede mål:

Målet med behandlingen er, at barnet og den unge udvikler sig og

  • Oplever at være accepteret, respekteret og betydningsfuld
  • Kan bruge og videreudvikle egne evner og blive mere selvstændig
  • Være mindst mulig stresset og angst og have størst mulig glæde
  • Kan deltage i og bidrage til det  fælles liv
  • Kan tilrettelægge eget liv

Miljøterapi

På Nødebogård har vi en fast overordnet hverdagsramme, hvor det ikke er strukturen, der styrer barnet eller den unge, men strukturen, der tilpasses barnets og den unges aktuelle behandlingsbehov, da de ofte er meget stressbelastede.

På Nødebogård er det i hverdagsmiljøet behandlingen foregår.  For vores børn og unge er det sociale ofte svært, da de fleste har nedsat mentaliseringsevne. På afdelingerne får de derfor mulighed for, at øve og udvikle deres relationer til andre børn, unge og voksne.

Behandlingen foregår i de afdelinger, hvor livet leves i hverdagen. Her spises og soves, og der foregår mange forskellige fritidsbeskæftigelser.
I afdelingerne  arbejdes der med den enkelte eller med en gruppe af børn og unge. Det handler om at fremme udviklingen på bedste måde, og hverdagens almindelige aktiviteter giver god mulighed for, at ens udfordringer bliver synlige og den unge kan støttes, få selvindsigt og lære nye strategier.

Behandlingen har også fokus på at udvikle selvstændighed. Selv om der i alle mennesker er en indre drivkraft til at udvikle sig, er det for mange af vores børn og unge en meget vanskelig proces.  Vi justerer løbende kravene til den unge, således at vi hele tiden arbejder med nærmeste udviklingszone.  Vores målgruppe har rigtig mange oplevelser af nederlag bag sig, og det er i vores behandlingstænkning vigtigt, at nye krav først stilles på et tidspunkt, hvor nye krav kan magtes, så oplevelsen af selvværd og selvstændighed opstår.

Terapi

Børn og unge indskrevet på Nødebogård har mulighed for at gå i terapi ved en psykolog en gang om ugen. Formålet med terapien er at forstå og bearbejde egne problemstillinger og at fremme en udvikling hos den enkelte.
Terapien er et individuelt forløb, og terapien er barnets fortrolige rum. Når et barn eller en ung starter i terapi, bestemmer de selv, hvilke emner og temaer, de vil arbejde med. Der er ofte tale om langvarige samtaleforløb.

Behandling i døgnafdelingerne

I husene, hvor børnene og de unge bor, varetager de pædagogiske medarbejdere den daglige behandling. Hverdagens situationer anvendes som metode til at fremme selvindsigt og nye handlemuligheder. Nøgleordene i dagligdagen er respekt, accept,  og tolerance. ​

Behandling i Behandlingsskolen

Undervisning og diverse behandlingsaktiviteter i dagtimerne er integreret i Behandlingsskolen. Børnene og de unge har mulighed for at modtage folkeskolens obligatoriske fag efter folkeskolelovens §5. Der tilbydes undervisning fra 1. – 10. skoleår samt et 11. skoleår, hvis det bevilliges, og der er mulighed for at afslutte med folkeskolens afgangsprøve på 9. og 10. klasseniveau. 

Behandling hos psykiateren

Nødebogård har tilknyttet en børne- og ungdoms psykiater som har ansvaret for en eventuel medicinsk behandling. Forældrene har mulighed for at deltage i disse samtaler ved behov.

​Behandlingskonference

Der afholdes  hver 6. måned en behandlingskonference vedr. barnet eller den unges behandling. Første gang 3 måneder efter indskrivningen. På konferencen deltager medarbejdere fra afdelingerne, behandlingsskolen, psykologer og socialrådgivere. 

Behandlingskonferencen er det forum, hvor barnets eller den unges aktuelle udvikling og vanskeligheder bliver beskrevet og analyseret. På konferencen sikres, at særlige fokusområder prioriteres, så behandlingens mål står klart for den næste periode .


Redaktør