Målgrupper

Vi tilbyder dag- eller døgnbehandling til normalt begavede børn, unge og voksne med psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser. 

Børnene og de unge kan have en eller flere diagnoser som: 

 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser (Autisme, GUA, PDA-profilen m.m.)
 • Hyperkinetiske forstyrrelser (Opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD, ADD)
 • Psykotiske tilstande
 • Affektive sindslidelser (Depression og mani)
 • Fobiske tilstande (Skolefobi mm.)
 • Angsttilstande
 • Tourette
 • Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) 
 • Dissociative tilstande
 • Personlighedsforstyrrelser 
 • Skizofreni
 • Skizotypisk sindslidelse

Man kan indskrives på Nødebogård når man er mellem 6-18 år, alt efter hvilken afdeling der er tale om. Der er mulighed for at bo på Nødebogård indtil man er 22-25år afhængig af hvilken afdeling man bor på.  Derudover har vi et midlertidigt botilbud for voksne.

Sammenhængende behandlingsforløb 

Vi har flere forskellige uddannelses- og boafdelinger. Døgnindskrevne børn og unge kan nogen gange have gavn af at flytte mellem de forskellige afdelinger, efter behov og udvikling.  Dette vil altid være efter aftale med forældre, barn og kommune.


Alle afdelingerne arbejder miljøterapeutisk og med et multiteoretisk fundament.Redaktør