​​

Få plads på Nødebogård

​Børn eller unge kan komme i døgn- eller dagbehandling på Nødebogård. I er altid velkomne til at kontakte os for at høre om vores behandlingstilbud.

Hvad skal I gøre for at få plads? ​​

Hvis I er interesserede i at jeres barn skal i behandling hos os, skal I rette henvendelse til jeres sagsbehandler i kommunen. Sagsbehandleren skal vurdere jeres behov og træffe afgørelse om en sådan foranstaltning.


Nødebogårds hovedbygning 


Nødebogårds visitationsudvalg skal også vurdere, om barnet eller den unge er i vores målgruppe. Derfor skal jeres sagsbehandler sende relevante akter til os. Det drejer sig om:

  • Aktuel §50 undersøgelse

  • Børne/ungepsykiatrisk udredning

  • PPV (pædagogisk psykologisk vurdering)

  • Evt. statusbeskrivelser fra tidligere skole eller botilbud

  • Evt. psykologisk undersøgelse


Visitationsudvalget består af:

  • Forstanderen

  • Afdelingens psykolog

  • Afdelingens socialrådgiver

  • Afdelingsleder fra den afdeling som kan være på tale 

  • Skoleleder

Hvis vi vurderer, at barnet eller den unge er i målgruppe for behandling hos os, er det som regel kommunens visitationsudvalg, der beslutter, om behandlingstilbuddet kan benyttes.

Møde på Nødebogård ​​

Hvis kommunens visitationsudvalg giver grønt lys, og der er plads på den relevante afdeling, er det op til jer forældre og barnet over 15 år, om I ønsker behandling på Nødebogård. 

Hvis I ønsker behandling, bliver I forældre inviteret til et møde på Nødebogård sammen med jeres sagsbehandler. Her kan I høre om behandlingen og få en rundvisning, så I får et udgangspunkt for at tage stilling til, om tilbuddet er det rette.

Hvis I ønsker behandling hos os, bliver barnet eller den unge efterfølgende inviteret til en rundvisning. 

Vi modtager kun besøg, der er aftalt efter kommunens afgørelse om behandling, fordi mange af de børn og unge, som bor hos os har brug for ro, og vi vil gerne respektere, at det er deres hjem. 

Visitation til døgnbehandling 

​Hvis et barn/den unge kommer i døgnbehandling på Nødebogård, vil barnet/den unge bo på en af døgnafdelingerne og modtage undervisning i behandlingsskolen. 

Hvis barnet/den unge  skal i døgnbehandling, vil I få et hjemmebesøg af afdelingslederen og psykolog. Hvor vi ser hvor barnet er vokset op og møder jer som familie.

Visitation til dagbehandling 

Hvis et barn/den unge kommer i dagbehandling på Nødebogård, vil det blive tilknyttet Behandlingsskolen.  Barnet/den unge er på Nødebogård i dagtimerne, hvor barnet/den unge modtager behandling og går i skole. Der er mulighed for aflastning en weekend om måneden, hvis det er bevilliget.  

Hvis barnet eller den unge skal i dagbehandling, holder vi et møde med jer, skoleleder og barnets kontaktperson. På mødet laves der en indkøringsplan og detaljerne omkring opstarten aftales.


Redaktør