Familiesamarbejde

Det er vigtigt, at dine synspunkter og erfaringer inddrages i behandlingen, og at du er inddraget i de udviklingsmål, der er formuleret i dit barns behandlingsplaner. 

Kontakt med medarbejdere

​Når dit barn er i behandling, er det vigtigt at familien er involveret i den udvikling, barnet gennemgår. 

Medarbejderne bestræber sig på at give den bedst mulige indsigt i behandlingen af dit barn. Derfor vil du have jævnlig kontakt med de medarbejdere, der dagligt er sammen med dit barn. Det sker enten telefonisk, via e-mail, eller når du henter eller bringer barnet. 

Forældresamtaler ved døgnindskrivning 

Vi forventer at du deltager i månedlige samtaler med en pædagog fra afdelingen og en socialrådgiver eller en psykolog. 

Vi har fokus på, at understøtte din forældrerolle og dine muligheder for at biddrage positivt til dit barns udvikling. Samtalerne giver også mulighed for, at du kan få specifik vejledning eller psykoedukation i forhold dit barns vanskeligheder. 

Forældresamtaler ved dagindskrivning 

Samarbejdet med hjemmet er vigtigt og nødvendigt, og det er en forudsætning for indskrivning på dagbasis, at du forpligter dig til samtaler hver 3. uge. 

En psykolog  eller socialrådgiver og dit barns kontaktpædagog deltager til samtalen. Der er også mulighed for, at dit barn kan deltage i udvalgte samtaler, hvis det er relevant. 

Vi aftaler løbende samtalernes indhold med dig. 

Det er relevant for behandlingen, at de erfaringer, som familien har og får under forløbet, formidles til Egehuset.


Redaktør