Besøg på døgnafdelingen

Forældre, søskende, venner og pårørende er velkomne på besøg. 
Af hensyn til børn og unges hverdag og behandling, bedes I tage hensyn til følgende:

Aftal besøget med afdelingen 

Af hensyn til behandlingen og afdelingernes hverdagsliv er det vigtigt, at I inden et besøg laver aftaler med afdelingens medarbejdere om, hvornår I kommer, hvor mange og ca. hvor længe. 

Når I ankommer, bedes I gøre medarbejderne opmærksom på, at I er kommet - også når I henter og bringer til weekend eller ferie.

Vi beder om, at besøget afsluttes senest kl. 21.00, så vi har mulighed for at hjælpe barnet med en rolig afslutning på dagen. 

Samtaler med medarbejderne 

Har I noget, som I ønsker at tale med medarbejderne om, beder vi om, at I henvender jer til barnets kontaktperson og jeres familiesamtalepartnere. Skulle der opstå noget presserende, kan vi på forhånd aftale, hvem I kan henvende jer til under besøget.

Drøftelser om behandlingen og andre tidskrævende emner bedes I tage med til familiesamtalerne eller ringe til afdelingen og aftale tid til drøftelse. 

I kan selvfølgelig altid kontakte os, hvis der skulle opstå konflikter eller lign.

Børn og unge på afdelingen 

Hvis I skulle opleve, at et andet barn bliver uroligt, beder vi jer om, at I går ind på jeres barns værelse.

Nogle børn og unge bliver forstyrret i deres færden i fællesrummene, hvis de oplever for mange mennesker de ikke kender derude. Vi henstiller derfor til, at I ikke har længere samvær med jeres barn i fællesrummet og i køkkenet.

Spisning 

Hvis I gerne vil spise med, beder vi om at I spiser på på barnets værelse eller i møderummet. Vi gør maden klar til jer, men vi vil bede jer om selv at hente det og rydde bordet efter måltidet.

Vi glæder os til at se jer på afdelingen. 


Redaktør