Forældremøder

​Der afholdes årligt forældremøder på afdelingerne. Her drøftes diverse relevante emner, som berører alle. 

Du og de andre forældre får mulighed for at møde hinanden. 

Nogle gange afholdes forældremøderne i forbindelse med et fælles arrangement med oplægsholder.Redaktør