Husmøder

Børn og unge kan deltage i husmøder, som døgnafdelingerne jævnligt afholder. Til husmøderne er der generel information og man kan tale om diverse ting i hverdagen. Der er også mulighed for at sætte punkter på dagsordenen, hvis der er noget man gerne vil have op til drøftelse i huset.

Redaktør