Hverdagen

​Vi forsøger at skabe en tryg, genkendelig og rolig hverdagsstruktur, så barnet eller den unge kan bruge kræfterne på at få det bedre og komme i udvikling. 

Hverdagen bliver individuelt tilrettelagt med fastlagte elementer som skolegang, aktiviteter, ture, spisetider mm. Rammen tænkes dog altid ind for at skabe den optimale behandling og justeres, når det er nødvendigt.

I samarbejde med barnet eller den unge finder vi f.eks. ud af, hvordan de vil vækkes om morgenen, hvilken morgenmad de kan lide, og hvor de ønsker at spise. 

Kl. 8.30 starter skoledagen, hvor man har et personligt skema med indlagte pauser efter behov. Der er mulighed for undervisning frem til kl. 15.

Om eftermiddagen er det muligt at lave aktiviteter i eller ude af huset. 

Aktiviteter i huset kan f.eks. være 

  • Sejlbåd på Esrum sø
  • Bålhytte
  • Fitness 
  • Computere og tv 
  • Spil 
  • Krea- og musikrum
På bestemte ugedage tilbyder Behandlingsskolen eftermiddagsaktiviteter på grunden i Nødebo. Her er der mulighed for at deltage i faget udeliv, håndværk og design, E-sport og bevægelse

Bor  barnet eller den unge på en døgnafdeling, er det også muligt at gå til fritidsaktiviteter uden for Nødebogård. Aktiviteten aftales mellem forældre, barnet og afdelingen. Vi forsøger, at finde disse aktiviteter i lokalmiljøet i Nødebo eller Hillerød.Redaktør