Statusmøder

Vi indkalder forældre og kommunen til statusmøde to gange om året. Første gang efter 3 måneder og derefter hver 6. måned. 

Til mødet modtager alle en statusbeskrivelse fra Nødebogård, som beskriver udviklingen siden sidst. 

Til dette møde følger kommunen op på, om barnet er i udvikling, og om foranstaltningen skal fortsætte. Det er som regel også før eller efter dette møde, at sagsbehandler afholder en børnesamtale.

Fra Nødebogård deltager afdelingsleder, barnets kontaktpædagog og kontaktlærer samt afdelingens socialrådgiver.


Redaktør