Mikkelbo

​Er et døgntilbud til 3 unge i alderen 14-18 år, i specifikke tilfælde kan opholdet udvides til det 23. år. Målgruppen er unge med alvorlige behandlingskrævende psykiatriske lidelser. Mikkelbo ligger på Aldershvilevej i Bagsværd.

Mikkelbo arbejder med at strukturere den unges hverdag, med udgangspunkt i den enkelte unges behov og ønsker om, hvad dagen skal indeholde.

De unge deltager i videst muligt omfang i indkøb og madlavning, oprydning etc. og er med i de beslutninger, der er forbundet hermed.

Der foregår mange forskellige aktiviteter i løbet af ugen, både i huset og udenfor. Nogle er planlagte i god tid, men der er også mulighed for spontane aktiviteter - alt efter hvad de unge har lyst til.

Hvad angår undervisning, er der mulighed for at følge almindelig skoletilbud i området, gå på Nødebogårds skolen.

Behandlingen sker i tæt samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri.
Der arbejdes med bevidste mål og delmål i et samarbejde mellem barnet/ den unge, forældre, kommune og Nødebogård, for at sikre den bedst mulige behandling.​
Redaktør