Behandlingsskolen

​​​Indsatsen i Behandlingsskolen er ens for både døgn- og dagindskrevne og bliver til på baggrund af Nødebogårds særlige psykodynamiske miljøterapi.

På Nødebogård er vores skoleundervisning og vores øvrige behandlingsaktiviteter integreret i dagtimerne i vores særlige Behandlingsskole.

Undervisning og forskellige behandlingsaktiviteter veksler i moduler i løbet af dagen fra kl. 8.00 – 17.00.  (Fredag dog kun til kl. 15.00.)​
 
Alle aktiviteter bliver nøje planlagt og tilrettelagt med et særligt behandlingsmæssigt sigte og indbefatter, ud over undervisning, forskellige aktiviteter som motion, svømning, en stille stund alene, computerspil og meget andet. Denne løsning betyder stor fleksibilitet i hverdagen, hvor det i høj grad er muligt at følge de unges individuelle behov og muligheder for læring og udvikling, samtidigt med at skolereformens krav om en længere og mere varieret skoledag kan opfyldes. 

De indskrevne børn og de unge får her en særlig god mulighed for at modtage folkeskolens obligatoriske fag og disses timetal  efter folkeskolelovens §5. Der tilbydes undervisning fra 1. – 9. skoleår samt 10. og 11. skoleår. og der er mulighed for at afslutte med folkeskolens afgangsprøve 

​Personalet i Behandlingsskolen består af lærere og pædagoger. Denne gruppe varetager de fleste aktiviteter for alle Nødebogårds børn og unge i dagtimerne. Personale fra døgnafdelinger varetager dog også nogle af aktiviteterne og der er samtidigt bemanding i døgnhusene i dagtimerne.

Behandling og undervisning tilrettelægges og  koordineres dagligt i behandlingsskolen,  i Nødebogårds forskellige tværfaglige behandlingsmøder og ved større halvårlige konferencer. Undervisningen bliver endvidere løbende tilrettelagt efter individuelle undervisnings- og aktivitetsplaner. Der arbejdes efter bevidste mål og delmål i et samarbejde mellem barnet/ den unge, forældre, kommune og Nødebogård for at sikre den bedst mulige indsats.

Behandlingsskolen råder over 4 bygninger, heri blandt en hovedbygning, en villa, et værksted samt en musisk kreativ pavillon. Dette sikrer god fleksibilitet og variation i behandling og undervisning.​

Redaktør