Haraldslund

Haraldslund er beliggende på Aldershvilevej i Gladsaxe Kommune ved Bagsværd Sø.
I huset kan der bo 15 unge i alderen 15-25 år og målgruppen er rent diagnostisk den samme som på Nødebogård. 

​​På Haraldslund er indsatsen koncentreret om udslusning til et liv efter endt institutionsophold. Der lægges stor vægt på at orientere de unge mod voksenlivet og de bliver i høj grad medinddraget. 

Der arbejdes med udviklingen i et ungdomsmiljø, der også indebærer en del aktiviteter udenfor huset. Således går de unge i folkeskole på Nødebogård eller i lokalmiljøet, nogle er på ordinære ungdomsuddannelser, nogle på EGU eller på en 3-årig STU-uddannelse. Nogle unge er dog endnu så uafklarede, at de unge først tilbydes praktikker i nærmiljøet, som et første skridt mod en erhvervsafklaring.

I fritiden hjælpes de unge i gang med fx ungdomsskole, sportsaktiviteter eller lign., hvor de støttes i at møde sociale udfordringer.
På Haraldslund er der ligeledes fokus på fremtid, hvad angår afklaring af den rette boform, og da de unge har forskellige problematikker og udvikler sig med forskellig hastighed, er der derfor også indrettet nogle forskellige muligheder i huset. Der er dels en ungdomsafdeling, hvor man typisk flytter ind først, hvor der er høj personalenormering og hvor det pædagogiske arbejde er gruppeorienteret. Der er fx husmøder, og de unge indgår i et fællesskab omkring indkøb og madlavning, hvor de inddrages i samarbejde med personale.

Der er herudover indrettet en afdeling, hvor nogle af de unge efter et stykke tid kan være klar til at øve sig i en høj grad af selvstændighed. Der er her fx ikke personaledækning i weekends, de unge sørger selv for indkøb og madlavning og øver sig i kostplanlægning, økonomi etc.

Der er blandt andet etableret 2 små lejligheder, hvor der er særligt gode muligheder for botræning, inden man kan klare sig helt på egen hånd.


Hvis man ikke er klar til så stor grad af selvstændighed, vil der stadig være mulighed for, at den unge kan bo med høj grad af individuel støtte, som et midlertidigt botilbud efter SEL § 107.

Man kan bo på Haraldslund under Servicelovens §52 og efterværn §76 men ligeledes i henhold til §107.

Der er tilknyttet psykiater, psykolog og socialrådgiver på Haraldslund. Der arbejdes med bevidste mål og delmål i et samarbejde mellem barnet/ den unge, forældre, kommune og Nødebogård, for at sikre den bedst mulige behandling.​

Redaktør