Østervang

​Er et bofællesskab beliggende i Hillerød. Der bor 7 voksne - fordelt i 5 lejligheder – i et socialt boligbyggeri.

I dette bofællesskab satses på en betydelig grad af selvstændighed hos beboerne, men på en måde, så den enkelte beboers udvikling hele tiden understøttes. Personalets indsats består ud over det udviklingsstøttende arbejde af bo-træning, jobtræning, støtte til uddannelse samt af råd og vejledning i dagligdags spørgsmål.

Der er tale om en vis grad af fælleskab mellem beboerne, og der er til bofællesskabet tilknyttet 1 afdelingsleder samt 5 pædagogiske med-arbejdere samt 1 vikar.​ ​​
Redaktør