Kontakt

 Digital post/mail

Digitale he​n​v​​e​nd​else​r med ​​​​
p​ersonfølsomme data skal sendes
​via sikker ​post.​

Borgere og pårørende skal sende digital post
via borger.dk. 

Kommuner kan bruge vores ​sikre postkasse, hvis
kommunen har en sikker post klient. 
Sikker postkasse: noedebogaard@regionh.dk