Målgrupper

Institutionens overordnede målgruppe er børn, unge og voksne med psykiatriske lidelser og udviklingsforstyrrelser -  i alderen fra ca. 6-23 år indenfor følgende diagnose-grupper:

  • ​Skizotypisk sindslidelse og psykosenære tilstande
  • Skizofreni
  • Gennemgribende udviklingsforstyrelse (Asperger syndrom og infantil autisme)
  • Nervøse og stressrelaterede tilstande (OCD og fobiske tilstande)
  • Affektiv sindslidelse
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Børn og unge med træk fra en eller flere af ovennævnte diagnosegrupper og med overbygning af adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser​​​


De enkelte afdelingers særpræg


Udsigten og Søhuset
Børn og unge mellem 10-23 år, som har brug for intens støtte og behandling. Børnene og de unge kan have selvskadende adfærd. De indskrevne skal kunne profitere af en relationsorienteret miljøterapi. Det er samtidigt børn og unge, som i nogen grad skal kunne deltage i egen udvikling og i afdelingens fælles praktiske gøremål.

Haraldslund
Unge mellem 15-23 år, som kan profitere af en relationsorienteret miljøterapi, og som i større eller mindre grad vil være i stand til at deltage i uddannelse eller arbejde under opholdet på Haraldslund. De unge vil som oftest være behandlet på Nødebogårds afdelinger i Nødebo, men dette er ikke en forudsætning. Målgruppen er unge, for hvem det tilstræbes, at de kan blive i stand til at tage hånd om eget liv, med henblik på selvstændiggørelse og forberedelse til en fremtid i andre boformer.

Mikkelbo
Unge mellem 14-18 år med særligt svære og alvorlige sindslidelser – specielt psykotiske tilstande, herunder skizofreni og svære personlighedsforstyrrelser. De unge kan have selvskadende og suicidal adfærd. Behandlingen på Mikkelbo sker i tæt samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri.
 
Østervang
Voksne mennesker fra 18 år, som kan bo i egen lejlighed alene eller sammen med en anden, med et begrænset behov for støtte. Der skal således være tale om et vis minimum af funktionsevne, således at beboerne er i stand til at varetage dagligdagsopgaver. Det er forventningen, at beboerne vil være i stand til at deltage i uddannelse eller arbejde under opholdet på Østervang.

Behandlingsskolen
Behandlingsskolen behandler og underviser børn og unge, som er indskrevet i døgn- eller dagregi på Nødebogård. For børn eller eller unge indskrevet i dagbehandling udgør Behandlingsskolen den centrale del af indsatsen.

​Det sammenhængende anbringelsesforløb
Nødebogård har gode erfaringer med, at børnene og de unge får mulighed for at flytte imellem de forskellige afdelinger, efterhånden som de udvikler sig. Nødebogård tilstræber derfor et sammenhængende anbringelsesforløb, som indbefatter flere afdelinger.

Redaktør