Forventninger til forældre

​På Nødebogård anses samarbejdet med hjemmet som meget vigtigt og nødvendigt. Når et barn kommer i behandling, sker der en udvikling, som det er vigtigt, at familien følger. Det er også relevant for behandlingen, at de erfaringer, som forældrene har og får under forløbet, videreformidles til Nødebogård.

​kontakt med medarbejdere

Forældrene vil have jævnlig kontakt med de medarbejdere, der dagligt er sammen med barnet eller den unge. Dette sker telefonisk eller pr. mail, eller når forældrene henter eller bringer deres barn i forbindelse med hjemme-besøg. 

​Besøg på afdelinger

Man er som forældre velkomne til at besøge barnet eller den unge på afdelingen. Dette kan ske på alle dage, det er blot vigtigt, at aftale det med personalet i forvejen. Nogle afdelinger har familierum, hvor man har mulighed for at være mere privat sammen med sit barn i forbindelse med et besøg. 

​Forældresamtaler

Alle forældre får tilbudt samtaler ca. 1 gang pr. måned. Fra Nødebogård deltager en socialrådgiver eller en psykolog, samt en pædagog eller en lærer i samtalerne. Der er også mulighed for at Jeres barn eller unge deltager i udvalgte samtaler, når vi eller I mener, at det vil være gavnligt. Indholdet i familiesamtalerne bliver løbende aftalt mellem forældre og Nødebogård.

Det er vigtigt for Nødebogård at forældres synspunkter og erfaringer inddrages i behandlingen og forældre er f.eks. direkte inddraget i de emner der indgår i børnene og de unges behandlingsplaner. Nødebogård bestræber sig på at give forældre viden og indsigt i, hvordan vi behandler og udvikler børnene og de unge. Som forældre har man mulighed for at spørge til oplevelser, man har haft i forbindelse med besøg i afdelingerne eller andre steder, og Nødebogård er tilsvarende interesseret i tale med forældre om det vi ser vedr. forældres samvær med børnene og de unge.

Statusmøder

Det tilstræbes at afholde 2 årlige statusmøder med kommunens sagsbehandler, forældrene og Nødebogård. Her udveksles gensidige informationer om barnets eller den unges trivsel og fremtid.

Statusmødet planlægger, evaluerer og justerer.

Det anses som særdeles vigtigt, at der ved udskrivning foreligger en plan med præcise og realistiske mål for barnet eller den unges fremtidige skolegang, anden uddannelse, beskæftigelse, boform m.v.

​Forældreråd og forældremøder

På Nødebogård er der etableret et forældreråd, der repræsenterer den samlede forældregruppe. Forældrerådet mødes ca. 4 gange om året til orientering og gensidig drøftelse af Nødebogård som helhed. Sammen med ledelsen varetager forældrerådet planlægning af forskellige fælles-arrangementer, som f.eks. det årlige forældremøde og lignende.

​Arrangementer

Ved den årlige sommerfest, julearrangementer på afdelingerne samt andre arrangementer inviteres forældre og søskende.

​Udvidet familiesamarbejde

FamilieNødebogård tilbyder også særskilt familiearbejde til familier hvis barn er indskrevet på Nødebogård i døgn- eller dagbehandling. Indsatsten kan variere efter behov, men der er tale om en udvidet indsats i forhold til forældre eller familie som også indbefatter egentlig familieterapi. Arbejdet foretages udelukkende af vores særligt uddannede familieterapeuter. Indsatsens omfang aftales i hvert enkelt tilfælde med forældre og den anbringende kommune.

Redaktør