Målsætning

Nødebogårds mål er først og fremmest, at barnet og den unge udvikles til:

  • At opleve sig som accepteret, respekteret og betydningsfuld.
  • At blive i stand til at bruge og videreudvikle egne evner og bedre kunne klare sig selv.
  • At være mindst mulig angst og have størst mulig glæde.
  • At kunne deltage i og bidrage til det  fælles liv.
  • At blive i stand til at kunne tilrettelægge eget liv.​

Redaktør